e-ehitus

Ehitussektor puudutab ühe igapäevaelu suurema mõjutajana meid kõiki. Täna pidurdavad aga Eesti ehituse efektiivsuse ja tootlikkuse arengut aegunud tööprotsessid, ehitiste elukaare etappide osaliste nõrk koostöö ning kehv infovahetus ja digilahenduste madal tase või nende puudumine.

Kaasaegsed digilahendused võimaldaksid meil kiirelt käivitada protsesse, millega sektori toimimine ja meil loodava elukeskkonna kvaliteet uuele tasemele viia. Just see on e-ehituse peamine eesmärk. Ka ehitus peab saama osaks Eesti IT- ja e-riigi eduloost!

ajajoon

Meie eesmärk on Eesti ehitussektor 2030. aastaks Euroopa keskmisele tasemele viia. Suur visioon nõuab paljude oluliste sammude astumist. Järgneval ajajoonel ja artiklite rubriigis saad tutvuda tähtsamatega neist.

2019

BIM töögrupp
Jaanuar 2019

Loe lähemalt >

EHRi Statistikaportaali piloot
Jaanuar 2019

Loe lähemalt >

InfraBIM töögrupp
Veebruar 2019

Loe lähemalt >

Digitaalehituse klaster kutsub osalema EXPO 2020 Dubai korraldamisel
Veebruar 2019

Loe lähemalt >

Ekspordi töögrupp
Märts 2019

Loe lähemalt >

Ehitisregistri menetluste kaardistamine, optimeerimine ja e-ehituse juurutamiseks kohandamine
Märts 2019

Loe lähemalt >

EAS toetab Digitaalehituse klastri tegevusi 600 000 euroga
Aprill 2019

Loe lähemalt >

Eesti 3D kaksiku uuring
Aprill 2019

Loe lähemalt >

Materjalitootjate töögrupp
Aprill 2019

Loe lähemalt >

IPT töögrupp
Mai 2019

Loe lähemalt >

International seminar: Working through CoClass
Mai 2019

Loe lähemalt >

Parameetrilise disaini töögrupp
Mai 2019

Loe lähemalt >

MoreConnect: Development and advanced prefabrication of innovative, multifunctional building envelope elements for MOdular REtrofitting and CONNECTions
Juuni 2019

Loe lähemalt >

KUTSE: EKA Arhitektuuriteaduskonna uurimisprojekti "Lõpetamata Linn" ja Tallinna linna metaLINNA uuringute esitlus EKAs
Juuni 2019

Loe lähemalt >

Net-UBIEP: Network for Using BIM to Increase the Energy Buildings Performance
Juuli 2019

Loe lähemalt >

Maa-aluste tehnovõrkude 3D andmed
August 2019

Loe lähemalt >

EKA kutsub konverentsile: RUUM JA DIGIREAALSUS
September 2019

Loe lähemalt >

Ehitus 2020+ "Sild tulevikku"
November 2019

Loe lähemalt >

A prototype of the BIM-based building permit procedure
Detsember 2019

Loe lähemalt >

BIM-põhise ehitusloa menetluse prototüüp
Detsember 2019

Loe lähemalt >

E-ehituse platvormi andmete ja teenuste analüüs
Detsember 2019

Loe lähemalt >
2020

Ühiste BIM nõuete juhend
Jaanuar 2020

Loe lähemalt >

Lühidalt klastri tegemistest
Veebruar 2020

Loe lähemalt >

Revit EST lokaliseering aitab juurutada ehituse BIM tööprotsesse
Veebruar 2020

Loe lähemalt >

WDBE2020 suurüritusele eelneb mitu eelüritust ka Tallinnas
Veebruar 2020

Loe lähemalt >

Kutse: Priit Kallase online-koolitus „B2B digiturundus kanalite lõikes“
Aprill 2020

Loe lähemalt >

WDBE online-seminaril räägitakse andmevoost ehituse elutsüklis
Aprill 2020

Loe lähemalt >

EXPO 2020 maailmanäitus Dubais jääb sel aastal ära
Aprill 2020

Loe lähemalt >

16. juunil toimub WDBE 2020 eelseminar „Integreeritud disain”
Juuni 2020

Loe lähemalt >

Ehituse pikk vaade
Juuli 2020

Loe lähemalt >

Tee elukaare tarkvara TEET - I etapp
Juuli 2020

Loe lähemalt >

E-ehituse suhtluskeskkond
August 2020

Loe lähemalt >

Ehitise elukaare õigusruumi digitaliseerimiseks kohandamine
September 2020

Loe lähemalt >

E-ehituse infoportaal
September 2020

Loe lähemalt >

WDBE 2020 toimub 29.-30.09 Helsingis ja Tallinnas
September 2020

Loe lähemalt >

Tallinn ehitisinfo (TAL-BIM) mudelis
Oktoober 2020

Loe lähemalt >

Ehituse ühtne klassifitseerimissüsteem (ÜKS)
Oktoober 2020

Loe lähemalt >

Ehitus 2021+ "Kvaliteetne ruum"
November 2020

Loe lähemalt >

Avaliku sektori tellijate ühiste BIM nõuete teostatavuse kontroll ja etalonmudel
Detsember 2020

Loe lähemalt >

Planeeringute menetlussüsteemi analüüs ja integratsioon e-ehituse platvormiga
Detsember 2020

Loe lähemalt >

Võrgurajatiste andmebaas (VRA)
Detsember 2020

Loe lähemalt >

tähtsamad sündmused

Otsing

Kui tead juba, mida täpsemalt otsid, olgu selleks E-ehituse visioon, mõni juhtumiuuring või juhendmaterjal mingi konkreetse ehitise elukaare etapi kohta, siis võid allolevat otsingut kasutada, et jõuda kiiresti otsitava sisuni.