e-ehitus

Ehitussektor puudutab ühe igapäevaelu suurema mõjutajana meid kõiki. Täna pidurdavad aga Eesti ehituse efektiivsuse ja tootlikkuse arengut aegunud tööprotsessid, ehitiste elukaare etappide osaliste nõrk koostöö ning kehv infovahetus ja digilahenduste madal tase või nende puudumine.

Kaasaegsed digilahendused võimaldaksid meil kiirelt käivitada protsesse, millega sektori toimimine ja meil loodava elukeskkonna kvaliteet uuele tasemele viia. Just see on e-ehituse peamine eesmärk. Ka ehitus peab saama osaks Eesti IT- ja e-riigi eduloost!

ajajoon

Meie eesmärk on aastaks 2030 kolmekordistada Eesti ehitussektori tootlikus (võrreldes 2019 tasemega)! Suur visioon nõuab paljude oluliste sammude astumist. Järgneval ajajoonel ja artiklite rubriigis saad tutvuda tähtsamatega neist.

2019

BIM töögrupp
January 2019

Read more >

EHRi Statistikaportaali piloot
January 2019

Read more >

InfraBIM töögrupp
February 2019

Read more >

Digitaalehituse klaster kutsub osalema EXPO 2020 Dubai korraldamisel
February 2019

Read more >

Ekspordi töögrupp
March 2019

Read more >

Ehitisregistri menetluste kaardistamine, optimeerimine ja e-ehituse juurutamiseks kohandamine
March 2019

Read more >

EAS toetab Digitaalehituse klastri tegevusi 600 000 euroga
April 2019

Read more >

Materjalitootjate töögrupp
April 2019

Read more >

IPT töögrupp
May 2019

Read more >

International seminar: Working through CoClass
May 2019

Read more >

Parameetrilise disaini töögrupp
May 2019

Read more >

MoreConnect: Development and advanced prefabrication of innovative, multifunctional building envelope elements for MOdular REtrofitting and CONNECTions
June 2019

Read more >

KUTSE: EKA Arhitektuuriteaduskonna uurimisprojekti "Lõpetamata Linn" ja Tallinna linna metaLINNA uuringute esitlus EKAs
June 2019

Read more >

Net-UBIEP: Network for Using BIM to Increase the Energy Buildings Performance
July 2019

Read more >

Maa-aluste tehnovõrkude 3D andmed
August 2019

Read more >

EKA kutsub konverentsile: RUUM JA DIGIREAALSUS
September 2019

Read more >

Ehitus 2020+ "Sild tulevikku"
November 2019

Read more >

A prototype of the BIM-based building permit procedure
December 2019

Read more >

BIM-põhise ehitusloa menetluse prototüüp
December 2019

Read more >

E-ehituse platvormi andmete ja teenuste analüüs
December 2019

Read more >
2020

Ühiste BIM nõuete juhend
January 2020

Read more >

Lühidalt klastri tegemistest
February 2020

Read more >

Revit EST lokaliseering aitab juurutada ehituse BIM tööprotsesse
February 2020

Read more >

WDBE2020 suurüritusele eelneb mitu eelüritust ka Tallinnas
February 2020

Read more >

Kutse: Priit Kallase online-koolitus „B2B digiturundus kanalite lõikes“
April 2020

Read more >

WDBE online-seminaril räägitakse andmevoost ehituse elutsüklis
April 2020

Read more >

EXPO 2020 maailmanäitus Dubais jääb sel aastal ära
April 2020

Read more >

16. juunil toimub WDBE 2020 eelseminar „Integreeritud disain”
June 2020

Read more >

Tee elukaare tarkvara TEET - I etapp
July 2020

Read more >

E-ehituse suhtluskeskkond
August 2020

Read more >

Ehitise elukaare õigusruumi digitaliseerimiseks kohandamine
September 2020

Read more >

WDBE 2020 toimub 29.-30.09 Helsingis ja Tallinnas
September 2020

Read more >

Tallinn ehitisinfo (TAL-BIM) mudelis
October 2020

Read more >

Ehituse ühtne klassifitseerimissüsteem (CCI-EE)
October 2020

Read more >

Ehituse ühtne klassifitseerimissüsteem (ÜKS)
October 2020

Read more >

Tulemas on seminar “Madalsüsinikehitus”
November 2020

Read more >

Ehitus 2021+ "Kvaliteetne ruum"
November 2020

Read more >

Avaliku sektori tellijate ühiste BIM nõuete teostatavuse kontroll ja etalonmudel
December 2020

Read more >

Planeeringute menetlussüsteemi analüüs ja integratsioon e-ehituse platvormiga
December 2020

Read more >

Tallinna Linnavolikogu võttis vastu Tallinna uue arengustrateegia "Tallinn 2035".
December 2020

Read more >

Võrgurajatiste BIM-mudelite kontrolli tarkvaralahenduse eelanalüüs
December 2020

Read more >
2021

MKM e-ehituse veebiseminar vol2
January 2021

Read more >

Tulemas on WDBE veebiseminar “Kas me tõesti vajame ehituses ühtset suhtluskeelt?”
March 2021

Read more >

Ehitisregistri menetluskeskkonna arendusööd
April 2021

Read more >

e-ehituse arendajaportaal
May 2021

Read more >

Linnavalitsuse liikmed osaleid konverentsil Lean in Public Sector & Lean Construction Congress 2021
May 2021

Read more >

Ehituse pikk vaade 2035
June 2021

Read more >

"Ehituse pikk vaade 2035" sai allkirjastatud
June 2021

Read more >

Võrgurajatiste andmebaas (VRA)
July 2021

Read more >

Tallinna Linnavaraamet sai VR (virtuaalreaalsuse) ruumi
July 2021

Read more >

EHRi andmehõive (REGREL II)
July 2021

Read more >

Tallinna Linnaplaneerimise amet otsib linnale digitaalehituse valdkonna juhti
August 2021

Read more >

Septembris toimuv Garage48 digiehituse häkaton ootab lahendamist vajavaid ideid
August 2021

Read more >

28.-29.09.2021 toimub WDBE konverents, mis keskendub elukeskkonna süvatajule
August 2021

Read more >

E-ehituse infoportaal
August 2021

Read more >

Esita nominente klastri 2021. aasta auhindadele!
September 2021

Read more >

Alanud on nominentide esitamine Digitaalehituse klastri 2021. aasta auhindadele
September 2021

Read more >

Digitaalehituse häkaton 2021 ootab osalejaid ja lahendamist vajavaid ideid
September 2021

Read more >

Tark Tellija 2021 konkurss
October 2021

Read more >

Tee elukaare tarkvara TEET – II etapp 2021
October 2021

Read more >

BIM-based Building Permit Process
November 2021

Read more >

BIM-põhine ehitusloa menetlus
November 2021

Read more >

Ehitus 2022+: E-horisont
November 2021

Read more >

TAL-BIM
December 2021

Read more >

tähtsamad sündmused

Search