e-ehitus

Ehitussektor puudutab ühe igapäevaelu suurema mõjutajana meid kõiki. Täna pidurdavad aga Eesti ehituse efektiivsuse ja tootlikkuse arengut aegunud tööprotsessid, ehitiste elukaare etappide osaliste nõrk koostöö ning kehv infovahetus ja digilahenduste madal tase või nende puudumine.

Kaasaegsed digilahendused võimaldaksid meil kiirelt käivitada protsesse, millega sektori toimimine ja meil loodava elukeskkonna kvaliteet uuele tasemele viia. Just see on e-ehituse peamine eesmärk. Ka ehitus peab saama osaks Eesti IT- ja e-riigi eduloost!

ajajoon

Meie eesmärk on Eesti ehitussektor 2030. aastaks Euroopa keskmisele tasemele viia. Suur visioon nõuab paljude oluliste sammude astumist. Järgneval ajajoonel ja artiklite rubriigis saad tutvuda tähtsamatega neist.

tähtsamad sündmused

Otsing

Kui tead juba, mida täpsemalt otsid, olgu selleks E-ehituse visioon, mõni juhtumiuuring või juhendmaterjal mingi konkreetse ehitise elukaare etapi kohta, siis võid allolevat otsingut kasutada, et jõuda kiiresti otsitava sisuni.