E-ehituse infoportaal

Tähtaeg: August 2021

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Ehitisregistri statistikaportaal ning avaandmed valmisid 2018 aastal.  E-ehituse infoportaal on nende portaalide edasiarendus, kuna ehitisregistrisse  tulevate välispäringute arv kasvab pidevalt. Enamasti on tegemist päringutega, mida saaks edukalt lahendada standardsete aruannetega. Praegused  nii avaandmete kui statistikaportaal ei võimalda kasutajatel välja filtreerida ainult neid huvitavaid andmeid. Seetõttu on tehtud infovajaduse ja seda rahuldava portaali detailanalüüs ja selle põhjal nii avaandmete  kui paindlikult filtreeritavate statistika aruannete infoportaali prototüüp.

Infoportaalist saab kätte  andmeid ehitiste, eluruumide, mitteeluruumide ja nende pindade kohta, samuti menetluste kohta.

On planeeritud järgnevaid aruandeid (kõikide aruannete lähteandmeid saab alla laadida):

  • Erinevate ehitiste arv, nende suletud netopind, eluruumide arv, eluruumi pind, mitteeluruumide arv või mitteeluruumi pind ehitusaastate järgi. Kodu Eesti või konkreetse omavalitsuse kohta. Võimaldab näiteks vaadata missugune on mingi omavalitsuse elamispindade vanuseline jaotus ja kui paljudele neist on väljastatud ehitus- ja kasutusload.
  • Tulevase registripõhise rahva- ja eluruumide loenduse EHR- i eluruumiga hoonete ja eluruumide näitajate puudused (kas vastav näitaja on täitmata või on puuduvaks märgitud) filtriga valitud omavalitsuste kaupa.
  • Välja antud energiamärgiste jaotus hoone ehitusaasta ja kasutusotstarve järgi. Kodu Eesti või konkreetse omavalitsuse kohta.
  • Lubade ja teatiste menetluste kestus päevades menetluse lõpukvartali/-kuu järgi. Korraga kuvatakse ühe omavalitsuse andmed. Võimaldab näiteks hinnata, kuidas on ehitusloa andmise kiirus mingis omavalitsuses aja jooksul paranenud.
  • Lubade ja teatiste hulk menetluse lõpukvartali/-kuu järgi. Korraga kuvatakse ühe omavalitsuse andmed. Võimaldab hinnata ehitustegevuse aktiivsuse muutumist ajas (näiteks kui palju on väljastatud eluhoonete ehituslube või kasutuslube) ühe omavalitsuse lõikes.
  • Lubade ja teatiste menetluste kestuse võrdlus filtriga valitud omavalitsustes. Võimaldab võrrelda omavalitsusi menetluste läbi viimise kiiruse järgi.
  • Lubade ja teatiste menetluste kestuse jaotus taotleja, kooskõlastaja (Päästeamet, Muinsuskaitseamet, …) ja menetleja vahel filtriga valitud omavalitsustes. Võimaldab võrrelda omavalitsusi vastavalt menetluste ajakulu jaotusele.
  • Avaandmetest masinloetavas formaadis saab alla laadida ehitise andmeid konkreetse omavalitsuse, kasutusotstarbe, seisundi kohta.

Valentina Konks
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Ehitisregistri talituse peaspetsialist
+372 625 6329
valentina.konks@mkm.ee

Järgmine ajajoone postitus
Esita nominente klastri 2021. aasta auhindadele!

Loe lähemalt

Otsing

Kui tead juba, mida täpsemalt otsid, olgu selleks E-ehituse visioon, mõni juhtumiuuring või juhendmaterjal mingi konkreetse ehitise elukaare etapi kohta, siis võid allolevat otsingut kasutada, et jõuda kiiresti otsitava sisuni.