Ehitus 2020+ “Sild tulevikku”

Tähtaeg: 27.11.2019

Ehitusettevõtjad, arhitektid ja ehitusinsenerid


27. novembril 2019 toimub ehitussektori erialaliitude ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt korraldatav konverents Ehitus 2020+, mis toob üle pika aja ühisesse arutellu ehitusettevõtjad, arhitektid ja ehitusinsenerid. Konverentsi juhtlause on „Sild tulevikku“, mis sümboliseerib ühtset ja ühist eesmärki tihendada suhtlust ja koostööd ehituse eri valdkondades tegutsejate vahel.

„Ei saa öelda, et suhtlus sektoriüleselt täiesti puudub, kuid sellisel kujul pole insenerid, ettevõtjad ja arhitektid aastaid kohtunud ja aktuaalseid teemasid konverentsi käigus arutanud. Möödunud aastal toimunud Ehitus 2019+ oli ajendiks ja mõnes mõttes ka testiks, kas ja millistel teemadel on ehitussektor valmis ühiseid teemasid lauda käima. Tänavune Ehitus 2020+ konverents on kinnituseks, et see test läks igati korda ja tundub, et ehitussektoris on huvi teiste erialade teemade vastu küll,“ selgitas konverentsi peakorraldaja, MKM ehituse asekantsler Jüri Rass.

Ehitus 2020+ võtmeteemad ongi erialade ülesed, keskendudes ehitussektori kaugematele tulevikuvaadetele ja väljakutsetele muutuvas (digi)keskkonnas. Olulisel kohal on ka elukeskkonna kvaliteedi tõstmisega seonduvad teemad.

Konverentsil kuulutatakse välja erialaliitude poolt valitud 2019. aasta „Aasta ehitaja“, „Aasta ehitusinsener“, „Aasta ehitusprojekt“ (hoonete ja rajatiste arvestuses) ning „Aasta digitaalse innovatsiooni projekt“. Konkursid avatakse septembri esimeses pooles. Täpsem info liitude kodulehekülgedel.

Konverentsi korraldavad Eesti Ehitusinseneride Liit (EEL), Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit (EKEL), Eesti Arhitektide Liit (EAL), Eesti Ehitusettevõtjate Liit (EEEL) ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM).

Konverents on tasuta ja kutsetega.
NB! Suure huvi ja piiratud kohtade tõttu on registreerimine suletud.

ASUKOHT

Kosmos IMAX, Pärnu mnt 45, Tallinn


This photo of Cinamon Kosmos is courtesy of TripAdvisor

 

AJAKAVA – kolmapäev 27.11.19

09:00 Kogunemine ja hommikukohv

09:20 Päevakava tutvustus
09:25 Avasõnad – Taavi Aas, majandus- ja taristuminister
09:30 “Ehitusvaldkonna tuleviku hetkeseis“- Ivo Jaanisoo, MKM
09:50 “Millest koosneb ehitatud keskkonna kvaliteet?” – Katrin Koov, EAL
10:10 „Ehitusvaldkonna väljakutsed muutuvas keskkonnas“ – Gerd Müller, EEEL
10:30 Diskussiooni paneel 1 – Ühine teema “Pikk vaade”
Jüri Rass (MKM), Katrin Koov (EAL), Raivo Rand (EEEL), Margo Dengo (EEL), Tiit Kerem (EKEL)
Modereerib Jaan Saar

11:00 Kohvipaus

11:30 “Digiarengud tootlikkuse teenistuses” – Taavi Jakobson, MKM
11:50 “Infomudel sillana ehitise elukaares” –  Kaitis Väär, EKEL
12:10 “Teadmiste ja tehnikakultuuri mõju ehituskvaliteedile“ – Riho Oras, EEL
12:30 Diskussiooni paneel 2 – ühine teema “Digitaliseerimine”
Jüri Rass (MKM), Katrin Koov (EAL), Raivo Rand (EEEL), Margo Dengo (EEL), Tiit Kerem (EKEL)
Modereerib Jaan Saar

13:00 Lõuna

14:00 Sissejuhatus auhindade välja kuulutamiseks
14:10 “Aasta digitaalse innovatsiooni projekt 2019”
14:25 “Aasta ehitusprojekt – rajatis 2019”
14:40 “Aasta ehitusprojekt – hoone 2019”
14:55 “Aasta ehitusinsener 2019”
15:10 “Aasta ehitaja 2019”

15:25 Kokkuvõte, lõppsõnad
15:45-17:00 Suupisted-vein ja networking

 

REGISTREERIMINE

Konverents on tasuta ja kutsetega.
NB! Suure huvi ja piiratud kohtade arvu tõttu on registreerimine suletud.

 

ESINEJAD

Jaan Saar

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Digitaalehituse valdkonna juht
jaan.saar@mkm.ee
LinkdIn

Jaan on juhtinud protsesse ja IT lahendusi erinevates ehitusvaldkonna ettevõtetes üle 15 aasta. MKM-ga liitus ta selle aasta mais eesmärgiga viia ellu läbimurre ehituse digitaliseerimises. Luues eeldused ja taristu digitaalseks andmevahetuseks saab riik anda ettevõtetele nii võimaluse kui ka motivatsiooni oma protsesside digitaliseerimiseks, mis omakorda tõstab ettevõtete tootlikkust ning rahvusvahelist konkurentsivõimet.

 

Taavi Aas

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Majandus- ja taristuminister

 

Ivo Jaanisoo

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Ehitustegevuse valdkonnajuht
Ivo.Jaanisoo@mkm.ee
LinkedIn

Ivo on pühendunud Eesti ehitussektori rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmisele. Rootsis omandatud ehitusjuhtimise ja Taani ehituskonstruktori hariduse baasil tegeleb Ivo Eesti ehitusvaldkonna poliitika kujundamisega Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis. Sellele eelnevad arendustegevused ehitiste tehaselise tootmise valdkonnas ettevõttes Kodumaja AS ja ehitiste projekteerimise ning projekteerimise juhtimise kogemus peamiselt Põhjamaade turgudele.

 

Katrin Koov

Eesti Arhitektide Liidu president

Katrin on arhitekt ja Eesti Arhitektide Liidu president alates 2016. aastast. Ta on töötanud arhitektuuribüroos Kavakava, kus osalenud edukalt paljudel arhitektuurivõistlustel ja kavandanud kaasautorina mitmeid ühiskondlikke hooneid ning avalikke ruume, nagu Tartu ülikooli Narva kolledž, Pärnu kesklinna koolide võimla, Kuressaare peremajad, Randvere kooli maastikukujundus, Tallinna Kultuurikatel ja Kultuurikilomeeter. Katrin õpetab Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonnas ja laste huvikoolis Arhitektuurikool, on kirjutanud artikleid, koostanud ja kujundanud näitusi ning toimetanud arhitektuuriajakirja MAJA.

 

Gerd Müller

Eesti Ehitusettevõtjate Liidu juhatuse liige
LinkedIn

Gerd Müller töötab AS Nordeconi juhatuse esimehena alates 2018. aasta algusest. Gerd vastutab Nordecon ASi üldjuhtimise ja juhatuse töö korraldamise eest, samuti Nordeconi tütarettevõtete üldjuhtimise korraldamise eest strateegilistes küsimustes. Varasemalt on ta töötanud tippjuhina panganduses ja rahvusvaheliste makseteenuste valdkonnas nii Eestis ja rahvusvaheliselt. Gerd on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna.

 

Jüri Rass

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Ehituse asekantsler
jyri.rass@mkm.ee
LinkedIn

Jüri Rass koordineerib ministeeriumi valitsemisalas ehitusega seotud arengukavade väljatöötamist, elluviimist ja järelevalvet. Asekantsler korraldab ehitusvaldkonna õigusaktide ettevalmistamist Eestis ning vastutab riigi seisukohtade koostamise ja kaitsmise eest selles valdkonnas nii Euroopa Liidus kui ka rahvusvahelistes organisatsioonides.

 

Taavi Jakobson

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Ehitisregistritalituse projektijuht
taavi.jakobson@mkm.ee
LinkedIn

Taavi eesmärk on ehitisregistri arendamine tõhusaks ja läbipaistvaks ehitusinfo ja menetluste keskkonnaks. Enne tööd Majandus- ja Kommunikatsiooni­ministeeriumis oli Taavi ohtralt rahvusvahelist tähelepanu saanud ehitusvaldkonna startupKodasema kaasasutaja ja juht. Koolihariduselt IT-insener, on ta  panustanud ja elukogemust korjanud üsna erilaadsetes valdkondades ja rollides. Kõige pikemalt tarkvarakontsernis Oracle Corporation, milles ta oli 15 aastat erinevate piirkondade finants- ja operatiivjuht Euroopas, Lähis-Idas ja Aafrikas.

 

Kaitis Väär

Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidu juhatuse liige
LinkedIn

Kaitis on insener, keskhariduse omandas Nõo Reaalgümnaasiumis ja kõrghariduse Tallinna Tehnikaülikooli ehitisteaduskonnas. Alates 2002 aastast on ta töötanud Novarc Groupis ja alates 2017 aastast olnud Novarc Groupi juhatuse esimees. Kaitis on ka EKELi juhatuse liige ja talle on omistatud turvasüsteemide projekteerija, tase 6 kutsetunnistus. Oma igapäevatöös kannab Kaitis edasi kahte peamist sõnumit: ehitusvaldkonna digitaliseerimine ja projekteerimisetapi väärtustamine kogu ehitise elukaares.

 

Riho Oras

Eesti Ehitusinseneride Liidu aseesimees, liidu auliige.

Ta on tehnikakandidaat ehituskonstruktsioonide alal ja volitatud ehitusinsener. Aastatel 1979-1992 töötas Tallinna Tehnikaülikoolis erinevatel ametikohtadel, olles aastatel 1985-1990 ehitusteaduskonna prodekaan ja 1990-1992 ehituskonstruktsioonide kateedri juhataja. 1992. aastast töötab ehituskonsultandina, alates 2006. a. firmas Conviso OÜ.  Ehitustellija-konsultandina on ta juhtinud paljude hoonete projekteerimist ja ehitusprotsessi. Ta on olnud eksperdiks paljude ehitusprobleemide põhjuste selgitamisel ja nende lahendamisel. Avaldanud mitmeid publikatsioone. Viimasel ajal ilmunutest väärib esile toomist Eesti Betooniühingu juhendite “Talvised betoonitööd, BÜ6“ ja ”Betoonpõrandad, BÜ7“ kaasautoriks olemine.

Organisatoorsed küsimused: Ave Ader
+372 5689 6079
info@ehitus2020.ee

Meedia:
Taavi Audo
+372 625 6455
Taavi.Audo@mkm.ee

MKM projektijuht: Jaan Saar
Digitaalehituse valdkonna juht
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Ehituse ja Elamumajanduse osakond
+372 529 0777
jaan.saar@mkm.ee

Järgmine ajajoone postitus
BIM-põhise ehitusloa menetluse prototüüp

Loe lähemalt

Otsing

Kui tead juba, mida täpsemalt otsid, olgu selleks E-ehituse visioon, mõni juhtumiuuring või juhendmaterjal mingi konkreetse ehitise elukaare etapi kohta, siis võid allolevat otsingut kasutada, et jõuda kiiresti otsitava sisuni.