Ühtsed BIM nõuded (ÜBN)

Käesolev juhend on kolmas, täiustatud versioon vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi IKT 29 projektile „Avaliku sektori tellijate ühiste BIM nõuete teostatavuse kontroll ja etalonmudel“. Juhendi uus nimetus on Ühtsed BIM Nõuded (ÜBN).

BIM nõuete eesmärk on kirjeldada raamistikku, mis võimaldaks tellijal tõhusamalt juurutada BIM tehnoloogiat ja parimaid tavasid oma lühi- ja pikaajaliste eesmärkide saavutamiseks. Nõuded on koostatud eesmärgiga ühtlustada mudelprojekteerimise protsessi ja selle väljundeid.

ÜBN juhendis on kirjeldatud nõudeid, millest tuleb lähtuda projekteerimise ja ehitamise käigus. Nõuete lahutamatu osa on dokumendi lisa 1 „ÜBN hoonete andmesisu nõuded“ ja lisa 2 “ÜBN infra andmesisu nõuded”, kus on esitatud nõuded BIM mudeli andmesisule erinevates ehitise elukaare etappides. Lubatud maksimaalsed geomeetrilised vastuolud põhiprojektis on välja toodud lisas 3 „ BIM lubatud vastuolud hoonete modelleerimisel“.

Lisatud on ka BIM nõuetele vastavad IFC etalonmudelid, mille kohta saab täpsemalt lugeda projekti lehel “BIM nõuete teostatavuse kontroll ja etalonmudel“.

ÜBN on sündinud avaliku- ja erasektori koostöös. Juhendi omanikuks on Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse tehniline komitee nr 50 (EVS/TK 50 – Ehitusinformatsiooni modelleerimine (BIM)), kes tegeleb selle edasiarendamise ja täiendamisega. EVS/TK 50 töötab vabatahtlikkuse alusel ning panustama on oodatud kõik huvilised.

Küsimuste korral võta ühendust tk50@evs.ee
EVS/TK 50

Käesolev juhend on kolmas, täiustatud versioon vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi IKT 29 projektile „Avaliku sektori tellijate ühiste BIM nõuete teostatavuse kontroll ja etalonmudel“. Juhendi uus nimetus on Ühtsed BIM Nõuded (ÜBN).

BIM nõuete eesmärk on kirjeldada raamistikku, mis võimaldaks tellijal tõhusamalt juurutada BIM tehnoloogiat ja parimaid tavasid oma lühi- ja pikaajaliste eesmärkide saavutamiseks. Nõuded on koostatud eesmärgiga ühtlustada mudelprojekteerimise protsessi ja selle väljundeid.

ÜBN juhendis on kirjeldatud nõudeid, millest tuleb lähtuda projekteerimise ja ehitamise käigus. Nõuete lahutamatu osa on dokumendi lisa 1 „ÜBN hoonete andmesisu nõuded“ ja lisa 2 “ÜBN infra andmesisu nõuded”, kus on esitatud nõuded BIM mudeli andmesisule erinevates ehitise elukaare etappides. Lubatud maksimaalsed geomeetrilised vastuolud põhiprojektis on välja toodud lisas 3 „ BIM lubatud vastuolud hoonete modelleerimisel“.

Lisatud on ka BIM nõuetele vastavad IFC etalonmudelid, mille kohta saab täpsemalt lugeda projekti lehel “BIM nõuete teostatavuse kontroll ja etalonmudel“.

ÜBN on sündinud avaliku- ja erasektori koostöös. Juhendi omanikuks on Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse tehniline komitee nr 50 (EVS/TK 50 – Ehitusinformatsiooni modelleerimine (BIM)), kes tegeleb selle edasiarendamise ja täiendamisega. EVS/TK 50 töötab vabatahtlikkuse alusel ning panustama on oodatud kõik huvilised.

Küsimuste korral võta ühendust tk50@evs.ee
EVS/TK 50

Documents

Ühtsed BIM nõuded v3.1 22-12-22 (docx)

Download

Lisa 1 Hoonete andmesisu nõuded 22-12-22 (xlsx)

Download

Lisa 2 Infra andmesisu nõuded 22-12-22 (xlsx)

Download

Lisa 3 BIM lubatud vastuolud hoonete modelleerimisel

Download

Ehitisregistri jaoks oluliste omaduste selgitus

Download

IFC etalonmudelid (OneDrive)

Open

IFC mudeli geograafilise paiknemise seadistamine

Download

Search