Ühtsed BIM nõuded (ÜBN)

Käesolev juhend on kolmas, täiustatud versioon vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi IKT 29 projektile „Avaliku sektori tellijate ühiste BIM nõuete teostatavuse kontroll ja etalonmudel“. Juhendi uus nimetus on Ühtsed BIM Nõuded (ÜBN).

BIM nõuete eesmärk on kirjeldada raamistikku, mis võimaldaks tellijal tõhusamalt juurutada BIM tehnoloogiat ja parimaid tavasid oma lühi- ja pikaajaliste eesmärkide saavutamiseks. Nõuded on koostatud eesmärgiga ühtlustada mudelprojekteerimise protsessi ja selle väljundeid.

ÜBN juhendis on kirjeldatud nõudeid, millest tuleb lähtuda projekteerimise ja ehitamise käigus. Nõuete lahutamatu osa on dokumendi lisa 1 „ÜBN hoonete andmesisu nõuded“ ja lisa 2 “ÜBN infra andmesisu nõuded”, kus on esitatud nõuded BIM mudeli andmesisule erinevates ehitise elukaare etappides. Lubatud maksimaalsed geomeetrilised vastuolud põhiprojektis on välja toodud lisas 3 „ BIM lubatud vastuolud hoonete modelleerimisel“.

Lisatud on ka BIM nõuetele vastavad IFC etalonmudelid, mille kohta saab täpsemalt lugeda projekti lehel “BIM nõuete teostatavuse kontroll ja etalonmudel“.

ÜBN on sündinud avaliku- ja erasektori koostöös. Juhendi omanikuks on Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse tehniline komitee nr 50 (EVS/TK 50 – Ehitusinformatsiooni modelleerimine (BIM)), kes tegeleb selle edasiarendamise ja täiendamisega. EVS/TK 50 töötab vabatahtlikkuse alusel ning panustama on oodatud kõik huvilised.

Küsimuste korral võta ühendust tk50@evs.ee
EVS/TK 50

Käesolev juhend on kolmas, täiustatud versioon vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi IKT 29 projektile „Avaliku sektori tellijate ühiste BIM nõuete teostatavuse kontroll ja etalonmudel“. Juhendi uus nimetus on Ühtsed BIM Nõuded (ÜBN).

BIM nõuete eesmärk on kirjeldada raamistikku, mis võimaldaks tellijal tõhusamalt juurutada BIM tehnoloogiat ja parimaid tavasid oma lühi- ja pikaajaliste eesmärkide saavutamiseks. Nõuded on koostatud eesmärgiga ühtlustada mudelprojekteerimise protsessi ja selle väljundeid.

ÜBN juhendis on kirjeldatud nõudeid, millest tuleb lähtuda projekteerimise ja ehitamise käigus. Nõuete lahutamatu osa on dokumendi lisa 1 „ÜBN hoonete andmesisu nõuded“ ja lisa 2 “ÜBN infra andmesisu nõuded”, kus on esitatud nõuded BIM mudeli andmesisule erinevates ehitise elukaare etappides. Lubatud maksimaalsed geomeetrilised vastuolud põhiprojektis on välja toodud lisas 3 „ BIM lubatud vastuolud hoonete modelleerimisel“.

Lisatud on ka BIM nõuetele vastavad IFC etalonmudelid, mille kohta saab täpsemalt lugeda projekti lehel “BIM nõuete teostatavuse kontroll ja etalonmudel“.

ÜBN on sündinud avaliku- ja erasektori koostöös. Juhendi omanikuks on Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse tehniline komitee nr 50 (EVS/TK 50 – Ehitusinformatsiooni modelleerimine (BIM)), kes tegeleb selle edasiarendamise ja täiendamisega. EVS/TK 50 töötab vabatahtlikkuse alusel ning panustama on oodatud kõik huvilised.

Küsimuste korral võta ühendust tk50@evs.ee
EVS/TK 50

dokumendid

Ühtsed BIM nõuded v3.1 22-12-22 (docx)

Lae alla

Lisa 1 Hoonete andmesisu nõuded 22-12-22 (xlsx)

Lae alla

Lisa 2 Infra andmesisu nõuded 22-12-22 (xlsx)

Lae alla

Lisa 3 BIM lubatud vastuolud hoonete modelleerimisel

Lae alla

Ehitisregistri jaoks oluliste omaduste selgitus

Lae alla

IFC etalonmudelid (OneDrive)

Ava link

IFC mudeli geograafilise paiknemise seadistamine

Lae alla

Otsing

Kui tead juba, mida täpsemalt otsid, olgu selleks E-ehituse visioon, mõni juhtumiuuring või juhendmaterjal mingi konkreetse ehitise elukaare etapi kohta, siis võid allolevat otsingut kasutada, et jõuda kiiresti otsitava sisuni.