strateegiline eesmärk

Meie eesmärk on tõsta Eesti ehitussektori tootlikkus 2030. aastaks Euroopa Liidu keskmise tasemeni.

Selleks peame sektori tootlikkust kasvatama vähemalt kolm korda. Eesmärgi saavutamiseks tuleb aga mitmeid valdkondi paralleelselt arendada. E-ehitus on üks tarvilik lüli tervikust, võimendades ja võimaldades mitme olulise valdkonna arengut.

TÄNANE SEIS Eesti ehitussektoritootlikkus aastal2014 oli 25 900 € EL KESKMINE TASE EL28 keskminetootlikkus aastal2014 oli 50 200 € EL keskmise tasemeni jõudmisekspeab Eesti ehitussektori tootlikkuskasvama vähemalt kolm ja enam korda KASV
TÄNANE SEIS Eesti ehitussektoritootlikkus aastal2014 oli 25 900 € EL KESKMINE TASE EL28 keskminetootlikkus aastal2014 oli 50 200 € EL keskmise tasemeni jõudmisekspeab Eesti ehitussektori tootlikkuskasvama vähemalt kolm ja enam korda KASV

Mis on e-ehituse platvorm?

E-ehituse platvorm on kogu ehitise elukaare osaliste ja avaliku sektori infovahetuse kese.

Kaasaegse ehitussektori mootoriks on info digitaalne tõrgeteta liikumine. Meie platvormi ülesandeks ongi tagada pidev ja takistusteta ligipääs avalikule ehitusinfole ning võimaldada autoriseeritud isikutel spetsiifilist infot vaadelda, sisestada ja jooksvalt muuta ning täiendada.

Andmekogud Registrid Info-süsteemid Erasektorisüsteemid Portaalid Täiendavadliidesed E-ehituseplatvorm

Kuidas e-ehituse platvorm töötab?

Platvorm loob digitaalse infovahetuse ja haldamise kaudu tiheda koostöö kõigi sektori osaliste vahel, aidates töötada ühise eesmärgi nimel.

E-ehituse platvorm võimaldab takistusteta ja katkematu info sisestamise, haldamise ja jälgimise kõigile ehitise elukaare osalistele. See muudab efektiivseks nii ehitiste planeerimise, ehitamise kui kasutamise ja haldamise.

E-ehituse platvormi aluseks on BIM ehk ehitusinformatsiooni modelleerimine. Platvorm ise infot ei talleta, vaid koondab, näiteks päringu teostamisel, erinevate andmebaaside info üheks tervikuks. Info kuvatakse 3D-mudeli ehk ehitise infomudelina:

Vajadus Sisenemine Vaate määratlemine Teenused Kasutaja E-ehituse platvorm Muud süsteemid Autentimine ja autoriseerimine Avalik vaade Objektipõhine vaade Teenusepõhine vaade Autoriseeritud teenused Info väljastamine Seire/ järelvalve Infoväljastus Info sisestamine Info- materjalid Avalikud teenused Infomaterjalid Menetlemine Muud teenused Autoriseeritud töölaud Minu projekt Õiguste haldamine

Millised on e-ehituse platvormi rakendamise kasud?

E-ehituse platvorm toob ehitussektorisse kaasaegse digivõimekuse ja töömeetodid, mis efektiivistavad sektori toimimist ja tõstavad selle tootlikkust ning kvaliteeti.

Platvormi rakendamise eelduseks on 3D-projekteerimise võimekus ja masintöödeldava info loomine ning talletamine. Tervikuna tõstavad need ehitiste planeerimise, projekteerimise, ehitamise ja haldamise efektiivsust nii ajas kui rahas. Märgatavalt tõuseb ehitiste ja elukeskkonna kvaliteet ning sektori tootlikkus.

Peamised tulemid ja kasud:

  • Ehitatud keskkondade digitaalne kaksik, mis viib ruumilise planeerimise ja elukeskkonna kvaliteedi uuele tasemele.
  • Kõikide ehitise elukaare osaliste varajane kaasamine, mis vähendab eksimusi, vigade parandamisele kuluvat aega ja raha ning tõstab ehitiste kvaliteeti.
  • Automaatne andmete kogumine ja jagamine, mis vähendab ajakulu.

 

  • Automaatne kontroll, mis vähendab inimlikest eksimustest tulenevate vigade esinemist.
  • Pidev ligipääs infole, mis kiirendab otsustusprotsessi ja lubade taotlemist, aitab planeerida kulutusi, lihtsustada hoonete haldamist ning muudab protsessid läbipaistvamaks.

Mis on meie peamised eesmärgid?

  • Ehitise infomudelist on saanud norm kogu ehitise elukaare ulatuses.
  • Avaliku sektori menetlused on läbipaistvad ja kiired.
  • Osapooltel on lihtne kasutada, osutada ja luua uusi teenuseid.

E-ehituse platvormi visioon valmis Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, ehitussektori ettevõtete ja avaliku sektori asjatundjate koostöös. Visiooni teostamise eest vastutab Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Visiooni- ning taustadokumendid

Kui soovid täpsemalt tutvuda e-ehituse visiooni ja pikemaajaliste eesmärkide kohta, siis võid lugeda MKM-i poolt koos sektoriga koostatud visiooni- ning taustadokumente.

Search