ehitamine

Etapp hõlmab ehitamist alates ehituse ettevalmistusest kuni ehitise üleandmiseni. Ehitamise käigus luuakse suur hulk ehitusinfot. Ehitusdokumentide eesmärk on tagada ehitamise läbipaistvus
ja jälgitavus, et hinnata ehitamise kvaliteeti ja nõuetele vastavust.

Ehitamise etapis hakkab vähekvaliteetne ettevalmistus olulisi probleeme tekitama. Usalduse puudumise ja kulude optimeerimise nimel kasutatakse endale harjumuspäraseid lahendusi, mis tingib näiteks vigase põhiprojekti loomise. Samuti venivad selles faasis ühtse andmevahetuse puudumise tõttu kooskõlastused, ehituslubade andmine jm olulised haldusprotsessid. Need aga vähendavad vigade parandamiseks ja ehitamiseks vajalikku aega. Probleemide tõttu ei soovi ka osapooled vastutust võtta ja proovitakse ainult oma osa projektist võimalikult efektiivselt ellu viia.

E-ehitus tagab parema ettevalmistuse kogu ehitusprotsessile, muudab selle läbipaistvamaks ja jagab vastutuse ühtlaselt kõigi osapoolte ning etappide vahel. Ühtne ja läbipaistev andmevahetus loob usaldusliku keskkonna ning loob kogu protsessile tugeva vundamendi.

Etapp hõlmab ehitamist alates ehituse ettevalmistusest kuni ehitise üleandmiseni. Ehitamise käigus luuakse suur hulk ehitusinfot. Ehitusdokumentide eesmärk on tagada ehitamise läbipaistvus
ja jälgitavus, et hinnata ehitamise kvaliteeti ja nõuetele vastavust.

Ehitamise etapis hakkab vähekvaliteetne ettevalmistus olulisi probleeme tekitama. Usalduse puudumise ja kulude optimeerimise nimel kasutatakse endale harjumuspäraseid lahendusi, mis tingib näiteks vigase põhiprojekti loomise. Samuti venivad selles faasis ühtse andmevahetuse puudumise tõttu kooskõlastused, ehituslubade andmine jm olulised haldusprotsessid. Need aga vähendavad vigade parandamiseks ja ehitamiseks vajalikku aega. Probleemide tõttu ei soovi ka osapooled vastutust võtta ja proovitakse ainult oma osa projektist võimalikult efektiivselt ellu viia.

E-ehitus tagab parema ettevalmistuse kogu ehitusprotsessile, muudab selle läbipaistvamaks ja jagab vastutuse ühtlaselt kõigi osapoolte ning etappide vahel. Ühtne ja läbipaistev andmevahetus loob usaldusliku keskkonna ning loob kogu protsessile tugeva vundamendi.

Search