projekteerimine

Ehituseelne etapp, mille käigus koostatakse ehitusprojekt ja taotletakse ehitusluba, korraldatakse ehitushange ja sõlmitakse ehitusleping.

Selles etapis määratakse suuresti kogu ehitise hilisem saatus ja kasutusmugavus. Etapi peategelane on tellija, kelle teadmiste ja oskuste tase on Eestis äärmiselt ebaühtlane. Kahjuks puudub laialdane arusaam, et tellimisfaasi sisuline panustamine tasub end hilisemates etappides ära. Samuti pole täna ühtset vormi lähteülesande koostamiseks. Ka arhitektid esitavad oma eskiisi erinevates formaatides, infomudeleid ei looda piisavalt tihti. Ühtlasi ei ühildu formaadid ega platvormid, mistõttu tehakse palju töid selles etapis käsitsi. Seepärast esineb protsessides olulisel määral vigu, sealhulgas ka rahaliste kulude arvutamisel. Vigu aga ei kontrollita põhjalikult, sest asjale lähenetakse pealiskaudselt, lähtudes seadusest ja mitte tegelikest oludest.

E-ehitus ja BIM viivad kogu protsessi ning infovahetuse ühtsele platvormile, eemaldades kohmakad nõuete ja uuringu otsingud, vigu tingiva manuaalse töö ja tõstes seeläbi kontrolli ning ehitiste endi kvaliteeti. Dokumendiplokist leiad ülevaate, kuidas ja milliste formaatide läbi see täpsemalt toimib.

Ehituseelne etapp, mille käigus koostatakse ehitusprojekt ja taotletakse ehitusluba, korraldatakse ehitushange ja sõlmitakse ehitusleping.

Selles etapis määratakse suuresti kogu ehitise hilisem saatus ja kasutusmugavus. Etapi peategelane on tellija, kelle teadmiste ja oskuste tase on Eestis äärmiselt ebaühtlane. Kahjuks puudub laialdane arusaam, et tellimisfaasi sisuline panustamine tasub end hilisemates etappides ära. Samuti pole täna ühtset vormi lähteülesande koostamiseks. Ka arhitektid esitavad oma eskiisi erinevates formaatides, infomudeleid ei looda piisavalt tihti. Ühtlasi ei ühildu formaadid ega platvormid, mistõttu tehakse palju töid selles etapis käsitsi. Seepärast esineb protsessides olulisel määral vigu, sealhulgas ka rahaliste kulude arvutamisel. Vigu aga ei kontrollita põhjalikult, sest asjale lähenetakse pealiskaudselt, lähtudes seadusest ja mitte tegelikest oludest.

E-ehitus ja BIM viivad kogu protsessi ning infovahetuse ühtsele platvormile, eemaldades kohmakad nõuete ja uuringu otsingud, vigu tingiva manuaalse töö ja tõstes seeläbi kontrolli ning ehitiste endi kvaliteeti. Dokumendiplokist leiad ülevaate, kuidas ja milliste formaatide läbi see täpsemalt toimib.

dokumendid

Revit EST - Eesti jaoks kohandatud Revit tarkvara alusfail, mida kasutatakse ehitusinfo mudelprojekteerimise alusmallina (AruCAD Süsteemid).

Ava link

IFC-Manual-2018-ENU

Lae alla

ILS_Native_Revit

Lae alla

ILS_Native_SketchUp_v2.1 ENG

Lae alla

IFC Reference Guide for ARCHICAD 22_0907

Lae alla

LOD kirjeldus BIM-foorumis

Ava link

Otsing

Kui tead juba, mida täpsemalt otsid, olgu selleks E-ehituse visioon, mõni juhtumiuuring või juhendmaterjal mingi konkreetse ehitise elukaare etapi kohta, siis võid allolevat otsingut kasutada, et jõuda kiiresti otsitava sisuni.