kavandamine

Ehitise elukaarele eelnev etapp. Etapi käigus tekib ehitise loomise idee, pannakse paika esialgsed eeldused, tehakse tasuvusanalüüs ja koostatakse lähteülesanne projekteerimiseks. Avaliku sektori tellijate puhul viiakse selles etapis läbi ideekonkurss, mille raames luuakse ka arhitektuurne visand.

Täna on kavandamisele lähenemine Eestis ebaühtlase tasemega ja protsessid ning algandmed erinevad tugevalt. Lisaks teeb kavandamise keeruliseks riigiasutuste poolt kehtestatud erinõuete kättesaadavus. Samuti on hiljem raske ligi pääseda eeluuringute ja üld- ning detailplaneeringutega seotud andmetele.

BIMi ja e-ehituse rakendamine aitab protsessi tuua lihtsust, selgust, ühtlustada kvaliteeti ning tagab andmete kättesaadavuse kogu ehitusprotsessi ning ehitise elukaare lõikes. Paremas plokis olevatest dokumentidest leiad täpsemat infot BIMi, selle kasutuselevõtu, nutika ehitamise ja ehitiste tehniliste nõuete kohta.

Ehitise elukaarele eelnev etapp. Etapi käigus tekib ehitise loomise idee, pannakse paika esialgsed eeldused, tehakse tasuvusanalüüs ja koostatakse lähteülesanne projekteerimiseks. Avaliku sektori tellijate puhul viiakse selles etapis läbi ideekonkurss, mille raames luuakse ka arhitektuurne visand.

Täna on kavandamisele lähenemine Eestis ebaühtlase tasemega ja protsessid ning algandmed erinevad tugevalt. Lisaks teeb kavandamise keeruliseks riigiasutuste poolt kehtestatud erinõuete kättesaadavus. Samuti on hiljem raske ligi pääseda eeluuringute ja üld- ning detailplaneeringutega seotud andmetele.

BIMi ja e-ehituse rakendamine aitab protsessi tuua lihtsust, selgust, ühtlustada kvaliteeti ning tagab andmete kättesaadavuse kogu ehitusprotsessi ning ehitise elukaare lõikes. Paremas plokis olevatest dokumentidest leiad täpsemat infot BIMi, selle kasutuselevõtu, nutika ehitamise ja ehitiste tehniliste nõuete kohta.

dokumendid

BIM Loket - BIM põhitõed - Informatsiooni jagamise juhend (IDM)

Lae alla

buildingSMART - Annual Report 2017

Lae alla

EUBIM - Ehitusinformatsiooni modelleerimise kasutuselevõtmise käsiraamat Euroopa avalikule sektorile

Lae alla

RKAS BIM nõuded mitte-eluhoonetele

Ava link

Rail Baltica BIM nõuded (ingl.k)

Ava link

COBIM 2012: Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012

Ava link

INFRABIM 2015: Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid

Ava link

BIM põhitõed - MIS on BIM?

Ava link

Open BIM põhitõed

Ava link

Ehitusinformatsiooni modelleerimise (BIM) terminid

Ava link

EVS-EN ISO 19650-1:2018

Ava link

EVS-EN ISO 19650-2:2018

Ava link

UK BIM Framework - UK koduleht, mis koondab nende vastavasisulisi juhendmaterjale ja ka toetavaid abimaterjale. ISO 19650 minevik, olevik, tulevik.

Ava link

UK BIM Alliance (ja BuildingSMART UK & IrelandUK BIM) - UK BIM, aga ka ISO ning IFC teemal uuringud ja arendustöö

Ava link

Architects' Council of Europe (eg ACE Guide: An Introduction to BIM)

Ava link

BIM and ISO 19650 from a project management perspective (FIDIC)

Lae alla

Otsing

Kui tead juba, mida täpsemalt otsid, olgu selleks E-ehituse visioon, mõni juhtumiuuring või juhendmaterjal mingi konkreetse ehitise elukaare etapi kohta, siis võid allolevat otsingut kasutada, et jõuda kiiresti otsitava sisuni.