kasutamine

Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja korrashoiu eesmärk on pideva ülevaate omamine, tagades sellega kinnisvara füüsilise, juriidilise ja majandusliku säilitamise läbi kinnisvara kasutamisega seotud protsesside juhtimise. Oluline on rõhutada, et elukaare-eelse-, projekteerimise- ja ehitamise etappide kestus kokku on kümneid kordi lühem ehitise kasutusetapist, mistõttu elukaare kulude seisukohast on korrashoiu etapp määrav. Soome uurimuse alusel moodustavad kasutusetapi kulud 70% elukaare kuludest.

Kõikide eelnevate etappide probleemid kuhjuvad kasutusetappi. See vähendab ehitise kasutusmugavust ja langetab elukvaliteeti. Peamise probleemina on siin ehitisega seonduva info üleküllus ja killustatus. Haldurid peavad otsima informatsiooni erinevatest kanalitest, seda süstematiseerima ja kategoriseerima. Omaniku vahetuse korral aga kaob suur osa infost sootuks.  Renoveerimisprojektide loomisel tuleb sageli andmed üle kontrollida ja mõõdistada.

E-ehituse puhul on kogu info pidevalt kättesaadav, süstematiseeritud ja korrektne. Puudub vajadus aega kulutada ebaolulisele ja veel enam, tellida lisateenuseid, et veenduda andmete õigsuses.

Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja korrashoiu eesmärk on pideva ülevaate omamine, tagades sellega kinnisvara füüsilise, juriidilise ja majandusliku säilitamise läbi kinnisvara kasutamisega seotud protsesside juhtimise. Oluline on rõhutada, et elukaare-eelse-, projekteerimise- ja ehitamise etappide kestus kokku on kümneid kordi lühem ehitise kasutusetapist, mistõttu elukaare kulude seisukohast on korrashoiu etapp määrav. Soome uurimuse alusel moodustavad kasutusetapi kulud 70% elukaare kuludest.

Kõikide eelnevate etappide probleemid kuhjuvad kasutusetappi. See vähendab ehitise kasutusmugavust ja langetab elukvaliteeti. Peamise probleemina on siin ehitisega seonduva info üleküllus ja killustatus. Haldurid peavad otsima informatsiooni erinevatest kanalitest, seda süstematiseerima ja kategoriseerima. Omaniku vahetuse korral aga kaob suur osa infost sootuks.  Renoveerimisprojektide loomisel tuleb sageli andmed üle kontrollida ja mõõdistada.

E-ehituse puhul on kogu info pidevalt kättesaadav, süstematiseeritud ja korrektne. Puudub vajadus aega kulutada ebaolulisele ja veel enam, tellida lisateenuseid, et veenduda andmete õigsuses.

dokumendid

Infomudel kinnisvara korrashoius

Ava link

Otsing

Kui tead juba, mida täpsemalt otsid, olgu selleks E-ehituse visioon, mõni juhtumiuuring või juhendmaterjal mingi konkreetse ehitise elukaare etapi kohta, siis võid allolevat otsingut kasutada, et jõuda kiiresti otsitava sisuni.