Tark Tellija 2023 konkurss

Deadline: 13. november 2023

Kliimaministeerium

Tark Tellija 2023 ankeet ->

Targa Tellija preemiat annab välja Kliimaministeeriumi ehituse ja elukeskkonna osakond. Preemia žürii moodustavad ehituse ja ruumiloomevaldkondade erialaliitude ja kõrgkoolide esindajad.

Tark Tellija 2022 auhinnad võitsid Capital Mill OÜ (erasektor), kelle egiidi all valmis Skyoni büroohoone Tallinnas (foto: Kaupo Kalda) ning Saaremaa vallavalitsus (avalik sektor), kelle juhtimisel valmisid Kuressaare ja Mustjala päevakeskused.

2023 KONKURSI REGLEMENT

1. Eesmärk

a. Konkursi eesmärgiks on anda ühiskonnale teada Targa Tellija olulisusest ehitussektori arengule ja ehituskultuuri tõusule Eestis ja väärtustada tellijaid, kes annavad selleks oma panuse.

2. Tark Tellija kriteeriumid:

a. Teeb endale ja meeskonnale põhjalikult selgeks rajatava objekti vajaduse, eesmärgi ja väärtuse lõppkasutajale ning objekti rajamiseks käivitatud projekti konkreetsed eesmärgid (aeg, raha, kvaliteet, ressursid jne), koostades põhjaliku lähteülesande. Lähteülesanne sisaldab ehitise kasutusotstarbest ja -vajadustest lähtuvaid arhitektuuri- ja insenerivaldkondade tehnilisi vajadusi, võimalusi, tingimusi ja piiranguid. Lähteülesande koostamisse on kaasatud antud objekti mõistes olulised eksperdid, teised pädevad spetsialistid ning võimalusel lõppkasutajad.

b. Tagab kavandamis- ja projekteerimisperioodi piisava pikkuse, mille käigus on võimalik ettevalmistustööd teha täies mahus ja kvaliteetseks lõpptulemuseks vajaliku detailsusega.

c. Tagab ehitustööde ettevalmistusperioodi piisava pikkuse, kaasates kõiki seotud osapooli, nende teadmisi ja kogemusi ning võimaldades ehitajal aegsasti ehitamiseks vajaliku projekti ja muu infoga tutvuda ning ehitustegevuseks põhjalikult ette valmistada.

d. Komplekteerib alates ettevalmistustööde tegemisest enda juurde pädeva tellija meeskonna, mis koosneb vajalikest ekspertidest ja spetsialistidest, kes tegutsevad selgelt sõnastatud ühise eesmärgi nimel.

e. Komplekteerib ettevalmistustööde, projekteerimise, ehitamise ja ehitusjärelevalve pädeva meeskonna, lähtudes eelkõige avatud koostöö põhimõtetest ja kvalitatiivsetest kriteeriumitest ehk esmajärjekorras mitte madalaimast hinnast. Hangete või tellimuste korraldamisel hinnatakse kõrgeimalt kompetentse ja koostöövõimekust.

f. Paneb punkt 2.e. nimetatud meeskonna objekti kui terviku suhtes tööle ühise vastutuse põhimõttel, kus kõigil osapooltel, sh tellijal, on võrdeline vastutus ühise eesmärgi saavutamiseks. Lepinguosalised on võrdsed partnerid, kes teevad otsuseid võimalikult läbipaistvalt ja konsensuslikult.

g. Eelistab kulutõhusust eluringi vaates, milles sisalduvad eeskujulikud energiatõhususe, CO2 emissioonide kokkuhoiu ja uus-, taas-, või korduvkasutuse meetmed.

h. Arvestab, et tema tellitud objektid on planeeritud, projekteeritud ja ehitatud selliselt, et nad saavad positiivse avaliku maine, on kooskõlas kvaliteetse ruumi aluspõhimõtetega, annavad panuse objektide võimalikult mitmekülgse funktsionaalsuse ja kasutajaväärtuse loomisele ning parima elukeskkonna kujundamisele kogu Eesti huvides.

i. On eeskujuks teistele tellijatele projekti eesmärgistamise, ettevalmistamise, projekteerimise, ehituse ja muude tööde korraldamisel ning läbiviimisel, kujundades seeläbi kogu Eesti ehituskultuuri rahvusvahelise tipptaseme suunas.

3. Targa Tellija esitamine konkursile

a. Targa Tellija nominatsiooni saavad Google Forms kaudu esitada konkursile ehitussektoris tegutsevad arhitektid, projekteerijad, ehitajad või järelevalve teostajad.

b. Konkursile esitamiseks on oodatud Targa Tellija kandidaadid, kelle objekt on valminud vahemikus 2013.–2023.

4. Targa Tellija valik

a. Targa Tellija valikukomisjoni kuuluvad ehitussektori arengu eest vastutavate ministeeriumite ja kõrgkoolide esindajad (KLIM, RAM, EKA, TTÜ, TTKK) ning Digitaalehituse Klaster, Eesti Arhitektide Liit, Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit, Eesti Ehitusinseneride Liit ja Eesti Ehitusettevõtete Liit.

Komisjoni asukoht on Suur-Ameerika 1, KLIM ehituse ja elukeskkonna osakond. Lisateave: Digitaalehituse valdkonnajuhilt Jaan Saar, +372 5290777, jaan.saar@kliimaministeerium.ee.

b. Valikukomisjon hindab igat Targa Tellija ankeedi kaudu laekunud taotlust punktis 2 toodud kriteeriumite alusel ning lõplik otsus võitja osas tehakse konsensuslikult.

d. Vääriliste tellijate puudumisel võib komisjon jätta võitja välja kuulutamata või konkursi nurjunuks tunnistada. Konkurss kuulutatakse nurjunuks, kui selle poolt on üle poole komisjoni liikmetest.

5. Targa Tellija väljakuulutamine

a. Tark Tellija 2023 kuulutatakse välja ehituskonverentsil Ehitus 2024+, mis toimub 29. novembril Kultuurikatlas.

b. Võistluse korraldajal on õigus kasutada konkursile esitatud materjale tulemuste tutvustamiseks meedias, viidates vajadusel fotode, tekstide ja jooniste autoritele.

 


KANDIDEERIMINE

Kandidaadi esitamiseks palume täita ankeet Google Formsis kuni 13.11.2022

Küsimuste korral palun võta ühendust Jaan Saarega, jaan.saar@kliimaministeerium.ee / +3725290777

NB! Targa Tellija nominatsiooni saavad esitada konkursile ehitussektoris tegutsevad arhitektid, projekteerijad, ehitajad või järelevalve teostajad.

Kliimaministeerium
Digitaalehituse valdkonnajuht
Jaan Saar
+372 5290777
jaan.saar@kliimaministeerium.ee

Next timeline post
Kvaliteetse elukeskkonna arengukava alusuuring

Read more

Search