TAL-BIM

Deadline: 2022

Tallinna Linnavalitsus

Tallinna Linnavalitsus on välja töötamas oma BIM strateegiat TAL-BIM, mille eesmärgiks on projekteerida, ehitada ja hooldada linna vara tõhusamalt läbi ehitise infomudelite (BIM) laiaulatusliku kasutamise. Tallinn soovib nii tellijana kui ka teenusepakkujana kasutada BIM-i kogu ehitise elukaare ulatuses.

Peamised TAL-BIM strateegia tegevused:

  • koostöö
  • koolitused
  • riist- ja tarkvara
  • analüüsid
  • praktika

Täpsemalt vaata lisatud TAL-BIM esitlusest.

Viljar Meister
Linna haldusdirektor
Tallinna linna haldusteenistus
T:  6404130
E: viljar.meister@tallinnlv.ee

Attached documents

Next timeline post
Alustab ehitatud keskkonna iduettevõtluse ainekursus

Read more

Search