Ehitise elukaare õigusruumi digitaliseerimiseks kohandamine

Tähtaeg: 01.09.2020

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on tellinud uuringu „Ehitise elukaare õigusruumi digitaliseerimiseks kohandamine“, mille eesmärk on luua kõigile lihtsasti mõistetav, praktikas jõukohaselt rakendatav ja uuendustele suunatud ehitusvaldkonna digitaliseerimiseks sobiv õigusruum. Uuringu tulemuseks peavad olema põhjendatud ettepanekud ja nende mõjude analüüs eeltoodud õigusruumi loomiseks.

Uuring on jaotatud kolmeks etapiks vastavalt sisule ja valmimise ajakavale.

  1. Esimese etapi eesmärk on uurida ehitusvaldkonna õigusaktide muutmise vajadust seoses e-ehituse platvormi tulekuga ning digitaalse 3D kaksiku ja ehitise infomudeli kasutusele võtmisega. Vaata uuringu aruannet.
  2. Teise etapi eesmärk on hinnata kehtiva ehitusseadustiku ja selle alusel antud määruste haldus- ja kohtupraktikat. Valmimise aeg 2020 mai.
  3. Kolmanda etapi eesmärk on koostada põhjalik hinnang ja esitada ettepanekud muudatusteks koos sõnastuse ja põhjendustega ehitusseadustiku lisa 1 ja lisa 2 tabelis toodud ehitiste loetelule, teostatavatele ehitustöödele ning määratud ehitusteatise või ehitusloa esitamise kohustusele. Valmimise aeg 2020 september.

Uuringu käigus on kaasatud intervjuudega ja küsitlustega kohalikud omavalitsused, teised valitsusasutused ning valdkondlikud erialaliidud. Juhul kui uuringu tulemusena selgub õigusaktide muutmise vajadus, siis saab ministeerium alustada töö uuringu tulemustele toetudes.

Hankeleping uuringu koostamiseks on sõlmitud Advokaadibüroo SORAINEN AS-iga, projektijuhiks on Sandra Mikli.

Töö tulemusena valminud materjalid on lisatud dokumentide alla. Tulemuste avaldamisega ei kinnita ministeerium, et on töö autoritega kõiges nõus.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Ehitustegevuse valdkonnajuht
Liisi Pajuste
+372 625 6399
liisi.pajuste@mkm.ee

 

Advokaadibüroo SORAINEN AS
Jurist
Sandra Mikli
+372 56 837 123
sandra.mikli@sorainen.com

Järgmine ajajoone postitus
E-ehituse infoportaal

Loe lähemalt

Otsing

Kui tead juba, mida täpsemalt otsid, olgu selleks E-ehituse visioon, mõni juhtumiuuring või juhendmaterjal mingi konkreetse ehitise elukaare etapi kohta, siis võid allolevat otsingut kasutada, et jõuda kiiresti otsitava sisuni.