Revit EST lokaliseering aitab juurutada ehituse BIM tööprotsesse

Digitaalehituse klaster

AruCAD Süsteemid on loonud koostöös Digitaalehituse klastriga Revit EST lokaliseeringu paketi, mille abil on ettevõtetel lihtsam juurutada Ehitusinfo Mudelprojekteerimise Protsessi (BIM) tehnoloogiat. Lokaliseering aitab tulemuslikumalt kasutusele võtta ja juurutada innovatiivset Autodesk Reviti tehnoloogiat projekteerijate, arhitektide, konstruktorite ja haridusasutuste seas.

Lokaliseeringu alusfailid on koostatud vastavalt projekteerijate ja ehitajate vajadustele ning Riigi Kinnisvara AS-i BIM nõuetele. Revit EST on suunanäitajaks insenertarkvarade süsteemsel lokaliseerimisel vastavalt Eestis kehtivatele standarditele.

Revit EST lokaliseering sisaldab Revit tarkvara alusfaile (’template’), mida kasutatakse ehitusinfo mudelprojekteerimise alusmallina. Lokaliseering lähtub olemasolevatest mudelprojekteerimise juhenditest ning valdkonna praktikute soovitustest. Tööprotsesside kiirendamiseks võimaldab see projekteerijatel koostada 3D infomudeleid ühtse standardi järgi. Ühtsetel nõuetel põhinev alusfail muudab insenertarkvara kasutamise lihtsamaks ning ka Eesti tingimustele vastavaks.
Revit EST alusfail on mõeldud kasutamiseks Revit tarkvaras, kuid tänu ehituses ja arhitektuuri valdkonnas kasutatavale IFC failiformaadile saab seda kasutada ka laiemalt, sest IFC formaat muudab projekti andmed paremini kättesaadavaks nii tellijatele kui ka ehitajatele.

Revit EST esimene versioon valmis 2018. aastal ning sellele on jooksvalt lisandunud erinevaid uuendusi. Tänaseks on lokaliseeringust valminud kaks põhimoodulit – arhitektidele suunatud tarkvara ning ka konstruktorite osa. Koostamisel on tehnosüsteemide lokaliseering, mis valmib arvestuslikult 2020. aasta suveks.

Kasutajakogemus

Tänaseks kasutavad Revit ESTi juba mitmed Eesti projekteerimisbürood ja osakonnad. Näiteks Sirkel&Mall OÜ, Novarc Group AS, Arhitekt Martin Aunin, Esplan OÜ, Arro ja Agasild Inseneribüroo OÜ, Greentec Houses OÜ, Kodumaja Projekteerimise OÜ, Kuubik Projekt OÜ, Sweco Projekt OÜ, Termopilt OÜ jpt.

Revit EST lokaliseeringut rakendab hetkeseisuga 55 ettevõtet ning viis kõrgkooli, sh. Taltech, Taltech Tartu osakond, EKA, Tallinna Tehnikakõrgkool, Maaülikool. Taltech Tartu osakond (endise nimega TTÜ Tartu Kolledzh) kasutab lokaliseeringut aktiivselt ka tudengite õppetöös.

Mihkel Kaesveld, Novarci BIM valdkonna juht: „AruCAD Revit EST arendusmeeskond on aastate jooksul teinud ära suure töö alusfailide koostamiseks. Aruteludesse ja katsetustesse kaasati mitmeid valdkonna spetsialiste, mis on garantiiks, et alusfailid on heal tasemel ning vastavad sektori reaalsetele vajadustele. Tänastes turutingimustes teostada BIM projekte ilma alusfailita on äärmiselt ebaefektiivne.“

Koolitused ja tugi

AruCAD Süsteemid korraldab regulaarselt Revit EST kliendipäevasid, koolitusi ja konsultatsioone, mis on aidanud lokaliseeringut tulemuslikumalt rakendada ning integreerida BIM projektidesse.

Edasised arendusplaanid

Revit EST lokaliseering on toode, mis ei saa kunagi päris valmis. Seda arendatakse järjepidevalt edasi vastavalt Revit tehnoloogia uutele võimalustele ja valdkonna spetsiifilistele vajadustele. Tarkvara lokaliseering vajab järjepidevat täiendamist ning kohandamist vastavalt Eestis koostamisel olevatele BIM starndarditele ja klassifikaatoritele.

Lokaliseeringu vastu on huvi tundnud mitmed Eesti tootjad. Uues Revit EST 1.4 paketis sisalduvad digitaalsed tootemudelid ja materjalid Eesti tootjatelt BAUROC, Roofit Solar, Innore jt.

REVIT EST alusfailide valmistamist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond, projekti Digitaalehituse klaster raames.

Next timeline post
WDBE2020 suurüritusele eelneb mitu eelüritust ka Tallinnas

Read more

Search