Ehitussektori digitaliseerituse uuring

Deadline: veebruar 2024

Kliimaministeerium

Augustist 2023 kuni veebruarini 2024 viib Civitta Eesti AS Kliimaministeeriumi tellimusel läbi ehitussektori digitaliseerituse uuringut. Digitaliseerimine on üks peamisi viise, kuidas tõsta sektori tootlikkust ning vähendada ressursikulu ja vigade arvu. Uuring annab ülevaate asjade praegusest seisust, teeb ettepanekud edasiseks ning loob süsteemi muutuste jälgimiseks.

Uuringu ülesanne on teha esiteks „pildistus“ ehitussektori digitaliseerituse seisust – millist tehnoloogiat erinevad ehitise elukaarega seotud osapooled kasutavad, kuidas andmed liiguvad, kus on takistused ning millised on osapoolte ootused.

Teiseks tehakse uuringuga ettepanekuid, kuidas kasutada senisest veelgi enam ära ehitust ja projekteerimist puudutavas tehnoloogiast toimunud murrangut – nt andmepõhise 3D projekteerimise või lidarite, droonide ja robotite kasutuselevõtt – , mis muudab nii tööviise kui ärimudeleid.

Kuna digitaliseerituse tase valdkonnas on väga ebaühtlane (suured ja edukad ettevõtted töötavad maailmatasemel, sektorile on aga iseloomulik ka paljude väikeste ettevõtete olemasolu, kellel ei pruugi olla vajalikeks investeeringuteks võimalusi), on uuringu ülesanne teha mh ka ettepanekuid, kuidas arengutasemeid ühtlustada.

 

Tööplaan:

oktoobris viiakse uuringu raames läbi ca 20 kvalitatiivset intervjuud;
oktoobri lõpust novembrini toimub ehitussektori erinevaid osapooli kaasav ankeetküsitlus (kaasatud on ehitamisega seotud ettevõtjad, ehitussisendeid tootvad ja tarnivad ettevõtjad, ehitiste müügi ja kasutusega seotud ettevõtjad);
detsembris ja jaanuaris toimuvad visiooni ja tegevuskavaga seotud arutelud.

 

Palume kõigil, kelle poole selle uuringu raames pöördutakse, kindlasti osaleda, andes oma panuse valdkonna edasisse arendamisse.

 

Vaata lähemalt uuringu lähteülesannet.

 

 

Regina Viljasaar
Kliimaministeerium
Ehituse- ja elukeskkonna osakond
Ehituse e-hüppe programmijuht
regina.viljasaar-frenzel@kliimaministeerium.ee

Next timeline post
Tark Tellija 2023 konkurss

Read more

Search