Ehitussektori digitaliseerituse uuring

Deadline: märts 2024

Kliimaministeerium

Augustist 2023 kuni märtsini 2024 viib Civitta Eesti AS Kliimaministeeriumi tellimusel läbi ehitussektori digitaliseerituse uuringu. Digitaliseerimine on üks peamisi viise, kuidas tõsta sektori tootlikkust ning vähendada ressursikulu ja vigade arvu. Uuring annab ülevaate asjade praegusest seisust, teeb ettepanekud edasiseks ning loob süsteemi muutuste jälgimiseks.

Uuringu ülesanne on teha esiteks „pildistus“ ehitussektori digitaliseerituse seisust – millist tehnoloogiat erinevad ehitise elukaarega seotud osapooled kasutavad, kuidas andmed liiguvad, kus on takistused ning millised on osapoolte ootused.

Teiseks tehakse uuringuga ettepanekuid, kuidas kasutada senisest veelgi enam ära ehitust ja projekteerimist puudutavas tehnoloogiast toimunud murrangut – nt andmepõhise 3D projekteerimise või lidarite, droonide ja robotite kasutuselevõtt – , mis muudab nii tööviise kui ärimudeleid.

Kuna digitaliseerituse tase valdkonnas on väga ebaühtlane (suured ja edukad ettevõtted töötavad maailmatasemel, sektorile on aga iseloomulik ka paljude väikeste ettevõtete olemasolu, kellel ei pruugi olla vajalikeks investeeringuteks võimalusi), on uuringu ülesanne teha mh ka ettepanekuid, kuidas arengutasemeid ühtlustada.

Tööplaan:

oktoobris 2023 viidi läbi 25 kvalitatiivset intervjuud;
novembrist detsembrini 2023 toimus ehitussektori erinevaid osapooli kaasav ankeetküsitlus;
jaanuaris 2024 valmis esimene vaheraport;
jaanuaris ja veebruaris 2023
toimusid visiooni ja tegevuskavaga seotud arutelud;
märtsis 2024 valmib lõppraport.

 

Vaata uuringu lähteülesannet.

Uuring on rahastanud Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU vahenditest.

 

Regina Viljasaar
Kliimaministeerium
Ehituse ja elukeskkonna osakond
Ehituse e-hüppe programmijuht
regina.viljasaar-frenzel@kliimaministeerium.ee

Next timeline post
Planeeringu infomudeli analüüs ja prototüüp

Read more

Search