Planeeringu infomudeli analüüs ja prototüüp

Deadline: Juuni 2024

Kliimaministeerium

For English version click here →

11. jaanuaril 2024 toimus ministeeriumite ühishoones analüüsi I etappi tutvustav üritus. Järele saab vaadata ürituse I poole ja II poole salvestusi (osaliselt eesti, osaliselt inglise keeles).

Valmis ka analüüsi vaheraport (inglise keeles).


Kliimaministeeriumi poolt tellitava töö eesmärgiks on teha planeerimisprotsessiga seotud turuosaliste seas süsteemne tulemuslik detailanalüüs, mis võimaldab hinnata turu valmisolekut ja vajalikke muudatusi riiklikul ja kohaliku omavalitsuse tasandil planeeringute infomudelite kasutuselevõtuks planeerimisprotsessides ning planeeringu menetlusprotsessis, eelkõige detailplaneeringute kontekstis. Planeeringu liigid, mida töös käsitletakse on detailplaneering ja üldplaneering.

Teiseks eesmärgiks on rahvusvaheliste avatud andmeformaatide kasutatavuse analüüs planeeringu infomudeli kontekstis. Detailanalüüsi tulemuste põhjal peab valmima planeeringu infomudeli 3D visualiseerimise ja automaatkontrollimise prototüüplahendus, mis oleks kasutatav detailplaneeringute menetlusprotsessis (menetletava detailplaneeringu automaatkontrollid kehtestatud üldplaneeringu poolt seatud nõuete vastu) ning BIM-põhises ehitusloa menetluses (BIM-põhise ehitusprojekti automaatkontrollid kehtestatud detailplaneeringu infomudelis kajastatud nõuetega).

Definitsioon mõistele planeeringu infomudel käesoleva hanke kontekstis: „Planeeringu infomudel on ruumiliselt (3D) visualiseeritav planeeringu andmete kogum, kus andmed on seotud vastavate elementidega (Näiteks, hoonestusala andmed on hoonestusala elemendi küljes ning haljastuse andmed on haljastuse elementide [puud, põõsad, pinnakihid] küljes). Planeeringute infomudel on avatud andmeformaadis ning võimalik visualiseerida linnade ja riigi digitaalsetes kaksikutes. Planeeringu infomudeli põhjal on võimalik kontrollida planeeringute nõuetele vastavust menetlusprotsessis.“

Vaata ka varasemalt valminud Tallinna linna planeerigu 3D pilootprojekti Gonsiori tn 21 ja F. R. Kreutzwaldi tn 14 kinnistu detailplaneeringu kohta.

Viide hankele riigihangeteregistris (265544)

Tööd teostab Future Insight.

Tallinna Strateegiakeskus
digitaalehituse valdkonna juht
Christopher-Robin Raitviir
+372 5858 6446
christopher-robin.raitviir@tallinnlv.ee

Attached documents

Next timeline post
Analysis and Prototype of Planning Information Model

Read more

Search