EAS toetab Digitaalehituse klastri tegevusi 600 000 euroga

Digitaalehituse klaster

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus toetab ettevõtete koostöö suurendamiseks ja seeläbi rahvusvahelise konkurentsivõime parandamiseks viit klastrit kokku kolme miljoni euroga. Toetust saavad Digitaalehituse klaster, Eesti Puitmajaliit, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit, SA Tallinna Teaduspark Tehnopol ja Eesti Kaitsetööstuse Liit.

Digitaalehituse klastri projekti eesmärgiks on tõsta klastri partnerite rahvusvahelist konkurentsivõimet läbi ühiste turundus- ja arendustegevuste, arendades selleks ehitussektori digitaalse tehnoloogia võimekust ja viies ellu ühisturunduse tegevusi. Digitaliseerimine ja e-teenuste väljaarendamine ja kasutuselevõtt tõstab tootlikkust ja lisandväärtust, muudab hoonete ja infrastruktuuri halduse efektiivsemaks ning omab ühiskonnale märkimisväärset mõju sarnaselt teistele e-riigi teenustele.

Kõik huvitatud ettevõtted ja avaliku sektori esindajad on oodatud klastri töös osalema!

Maiu Topp, klastri projektijuht
maiu@digitaalehitus.ee

Next timeline post
Eesti 3D kaksiku uuring

Read more

Search