Tallinna Linnavolikogu võttis vastu Tallinna uue arengustrateegia “Tallinn 2035”.

Tallinna Linnavalitsus

17.12.2020 võttis Tallinna Linnavolikogu vastu Tallinna uue arengustrateegia “Tallinn 2035”.
Arengustrateegiat saab vaadata veebirakenduses, mis on arengustrateegia interaktiivne veebileht koos kaartide, illustratsioonide ja pildimaterjaliga. Eelkõige soovitamegi tutvuda just veebirakendusega, mis on arengustrateegia tutvustamise peamine kanal, mis muudab selle hoomatavamaks, visualiseerib teavet arengustrateegia elluviimise kohta ja aitab teadvustada linna eesmärke. Lisaks on arengustrateegia koos täiendavate dokumentidega avalikustatud siin

Next timeline post
Võrgurajatiste BIM-mudelite kontrolli tarkvaralahenduse eelanalüüs

Read more

Search