Korterelamu lammutusjäätmete korduskasutuse ja ringlussevõtu uuring

Tähtaeg: aprill 2022

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium koostöös Rahandusministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu ja AS-ga Eesti Keskkonnateenused tellis Tallinna Tehnikaülikoolilt analüüsi kasutusest väljalangenud hruštšovka lammutamisel tekkivate materjalide ringlussevõtu potentsiaali kohta. Uuringud teostati nii välitöödena kui ka laboris. Töö tulemusena pakuti välja võimalused selekteerivaks demontaažiks ning tuvastati materjalide ja elementide ringlussevõtu majanduslikud ja juriidilised piirangud.

Lae alla uuringu lõpparuande PDF.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Ehitus- ja elamuosakonna juhataja
Ivo Jaanisoo
+372 56 493 393
ivo.jaanisoo@mkm.ee

Järgmine ajajoone postitus
Uuring ehituse süsinikujalajälje hindamisprintsiipide rakendamiseks Eestis

Loe lähemalt

Otsing

Kui tead juba, mida täpsemalt otsid, olgu selleks E-ehituse visioon, mõni juhtumiuuring või juhendmaterjal mingi konkreetse ehitise elukaare etapi kohta, siis võid allolevat otsingut kasutada, et jõuda kiiresti otsitava sisuni.