E-ehituse infoüritus Ehitus 2019+

Tähtaeg: 13. detsember 2018

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) korraldas 13. detsembril konverentsi Ehitus2019+et anda põhjalik ülevaade MKM-i 2018 aasta tegevuste tulemustest ja järgneva (2019) aasta plaanidest seoses ehituse digitaliseerimisega.

Ehitise infomudelite (ehk BIM-i) kasutamine on tänaseks muutunud tavapäraseks arhitekti ja inseneri tööpraktikaks, infomudelid on jõudnud ka ehitusplatsile ning esimesed katsed tehtud ka halduses. See on hea algus, kuid tootlikkuse tõstmiseks peame panustama kogu ehitise elukaare digitaliseerimisele ja automatiseerimisele, mis eeldab tõhusat infovahetust ning koostööd kõikide osapoolte vahel.

Ehituse digitaliseerimise teatepulk on nüüd jõudnud MKM-i kätte ning riik peab näitama eeskuju, et tõhustada ettevõtete ja riigi omavahelist suhtlust.

Selleks oleme välja töötanud e-ehituse platvormi põhimõtted ning tutvustame tegevusplaani selle elluviimiseks. Kaardistasime EHR-i kaudu käivad menetlused nende optimeerimiseks ja e-ehitusse lõimimiseks. Lükkasime käima digitaalehituse ühise keele — ühtse klassifitseerimissüsteemi — loomise, mis on aluseks protsesside ja tegevuste automatiseerimisele ning robotiseerimisele. Kõike seda teeme tihedas koostöös era- ja avaliku sektori firmade ja organisatsioonidega.

Kui praegu oleme maailmas juba tuntud digitaalsete avalike teenuste pakkujana, siis nüüd on meil võimalus saada teenäitajaks ka e-ehituse valdkonnas.

 

VIDEOSALVESTUS

Probleemide korral ava video eraldi aknas.

 

AJAKAVA

9:00 – 9:25
Kogunemine ja hommikukohv

9:25 – 9:30  
Päevakava tutvustus.
 Jaan Saar

9:30 – 9:45
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri avasõnad. Rene Tammist

9:45 – 10:15   
E-ehituse platvorm – milline on tulevik? Jüri Rass
Juunis alustasime E-ehituse platvormi visiooni ja tegevuskava väljatöötamist koostöös planeerijate, arendajate, projekteerijate, ehitajate ja haldajatega. Tänaseks on see töö lõpuni jõudnud ning ehituse asekantsler Jüri Rass annab ülevaate tulemustest – mis on e-ehituse platvormi eesmärk, mida ta meile annab ning millised on sammud selle realiseerimiseks.

10:15 – 10:45 
Meie ühine keel – Ehituse ühtne klassifitseerimissüsteem. Roode Liias

Augustis alustasime 2-aastast projekti, et leida lahendus ühele suurimale kitsaskohale digitaalse info liikumisel – ühtse klassifitseerimissüsteemi puudumisele. Selleks oleme appi võtnud Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Tehnikakõrgkooli valdkonna spetsialistid, kellega koos lahendame selle mure. Töögrupi projektijuht TTÜ professor Roode Liias selgitab, millal ja kuidas kujuneb ühine keel.

10:45 – 11:15  Kohvipaus 

11:15 – 11:45
Kui tootlik sa oled, Ehitus, ja kui kaugele vaatad? Ivo Jaanisoo
Sellel aasta teises pooles viisime koostöös Tartu Ülikooliga läbi uuringu, et kaardistada ehitussektorile olulisema mõjuga tootlikkuse probleemid ning leida neile võimalikud lahendused. Uuringu tulemus on lähtealuseks ka Eesti ehituse pikema vaate 2020-2050 arengudokumendi koostamisele. Mida uut ja põnevat saab uuringust lugeda, tutvustab ehitustegevuse valdkonnajuht Ivo Jaanisoo.

11:45 – 12:15
Ehitusload ja ehitisregister – olukorrast riigis. Taavi Jakobson
Ehituslubade taotlemisest ja kokkupuutest ehitisregistriga võivad muljeid vahetada paljud valdkonnaga kokku puutunud inimesed. Võtame kriitikat kuulda ja muudame Ehitisregistri kõigile meeldivamaks ja kasulikumaks keskkonnaks. Üheks käivitatud projektidest on lubade ja muude menetluste keskkonna täielik ümber tegemine. Projekti eesmärk on lisaks
EHRi kasutajaliidese parandamisele menetlusprotsesside ja -praktikate mõistmine ja optimeerimine. Selle projekti käigus leitud probleemidest ja võimalustest kui EHRi arengu-plaanidest laiemalt räägib tooteomanik Taavi Jakobson.

12:15 – 12:30
E-ehituse teemaveebJaan Saar

12:30 – 13:00
Küsimuste & vastuste paneel. Jüri Rass, Taavi Jakobson, Ivo Jaanisoo, Roode Liias ja Jaan Saar

13:00 – 14:00
Lõuna

 

ESINEJAD


Rene Tammist

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

Rene Tammist osaleb ettevõtluse arengu toetamisele, ekspordi arengule, välisinvesteeringute kaasamisele, tehnoloogilisele arendustegevusele, innovatsioonile, ehitus- ja elamumajandusele, telekommunikatsiooni ja postsidele suunatud poliitika kujundamisel ja selle elluviimise koordineerimisel. Minister vastutab majandusanalüüside ja majandusprognooside koostamise eest oma koordineeritavates valdkondades.

 


Jüri Rass
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Ehituse asekantsler
jyri.rass@mkm.ee
LinkedIn

Jüri Rass koordineerib ministeeriumi valitsemisalas ehitusega seotud arengukavade väljatöötamist, elluviimist ja järelevalvet. Asekantsler korraldab ehitusvaldkonna õigusaktide ettevalmistamist Eestis ning vastutab riigi seisukohtade koostamise ja kaitsmise eest selles valdkonnas nii Euroopa Liidus kui ka rahvusvahelistes organisatsioonides.

 


Roode Liias

Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond
Ehituse ja arhitektuuri instituut
Professor
roode.liias@taltech.ee
LinkedIn

Roode Liias on lõpetanud TPI/TTÜ majandusteaduskonna ehituse ökonoomika ja organiseerimise eriala 1976.a. Töötab TTÜ-s alates 1981.a. Kandidaadikraadi kaitses 1988.a. Moskva Ehitusinseneride Instituudis (praegu Moskva Riiklik Ehitusülikool). Professori ametis TTÜ-s alates 1999.a. Olnud 10 aastat TTÜ ehitusteaduskonna dekaan.

Õppetöö ehituskorralduse, ehituse juhtimise ja kinnisvara haldamise valdkonnas. Teadus-arendustegevus seotud töövõtukorralduse, sh FIDIC lepingutega. Mitmete valdkonnaga seotud rahvusvaheliste teadusajakirjade toimetuskolleegiumite liige.

 


Ivo Jaanisoo

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Ehitustegevuse valdkonnajuht
ivo.jaanisoo@mkm.ee
LinkedIn

Ivo Jaanisoo on pühendunud Eesti ehitussektori rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmisele. Rootsis omandatud ehitusjuhtimise ja Taani ehituskonstruktori hariduse baasil tegeleb Ivo Eesti ehitusvaldkonna poliitika kujundamisega Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis. Sellele eelnevad arendustegevused ehitiste tehaselise tootmise valdkonnas ettevõttes Kodumaja AS ja ehitiste projekteerimise ning projekteerimise juhtimise kogemus peamiselt Põhjamaade turgudele.

 


Taavi Jakobson

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Ehitisregistritalituse projektijuht
taavi.jakobson@mkm.ee
LinkedIn

Taavi Jakobsoni eesmärk on ehitisregistri arendamine tõhusaks ja läbipaistvaks ehitusinfo ja menetluste keskkonnaks. Enne tööd Majandus- ja Kommunikatsiooni­ministeeriumis oli Taavi ohtralt rahvusvahelist tähelepanu saanud ehitusvaldkonna startup Kodasema kaasasutaja ja juht. Koolihariduselt IT-insener, on ta  panustanud ja elukogemust korjanud üsna erilaadsetes valdkondades ja rollides. Kõige pikemalt tarkvarakontsernis Oracle Corporation, milles ta oli 15 aastat erinevate piirkondade finants- ja operatiivjuht Euroopas, Lähis-Idas ja Aafrikas.

 


Jaan Saar
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Digitaalehituse valdkonna juht
jaan.saar@mkm.ee
LinkedIn

Jaan on juhtinud protsesse ja IT lahendusi erinevates ehitusvaldkonna ettevõtetes üle 15 aasta. MKM-ga liitus ta selle aasta mais eesmärgiga viia ellu läbimurre ehituse digitaliseerimises. Luues eeldused ja taristu digitaalseks andmevahetuseks saab riik anda ettevõtetele nii võimaluse kui ka motivatsiooni oma protsesside digitaliseerimiseks, mis omakorda tõstab ettevõtete tootlikkust ning rahvusvahelist konkurentsivõimet.

Meedia
Mihkel Loide
T: 625 6430
E: mihkel.loide@mkm.ee 

Järgmine ajajoone postitus
Ehitussektori tootlikuse uuring

Loe lähemalt

Otsing

Kui tead juba, mida täpsemalt otsid, olgu selleks E-ehituse visioon, mõni juhtumiuuring või juhendmaterjal mingi konkreetse ehitise elukaare etapi kohta, siis võid allolevat otsingut kasutada, et jõuda kiiresti otsitava sisuni.