Maa-aluste tehnovõrkude 3D andmed

Tallinna Linnavalitsus

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel valmis projekti „Tehnoloogilise lahenduse prototüübi loomine maa-aluste rajatiste 3D andmeseireks“ lõpparuanne.
Projekti eesmärk oli välja töötada kaasaegsetel tehnoloogiatel põhinev lahendus maa-aluste tehnovõrkude kolmemõõtmeliseks (3D) andmehõiveks, töötlemiseks ja kasutamiseks linnaruumi planeerimisel, arendamisel ja haldamisel.

Projekt keskendus peamiselt teemadele:

  • kuidas saada maa-aluste tehnovõrkude kohta õigeid andmeid;
  • kuidas töödelda ja kasutada saadud õigeid andmeid;
  • kuidas hoida ja täiendada andmeid.

Projekti käigus tehtud ettepanekuid ja lõpparuandes toodud soovitusi hakkab Tallinna linn rakendama enda taristu hangete korraldamisel ja nõudma ka linna territooriumil taristuehitust teostavatelt ettevõtetelt.

Olav Harjo
olav@georadar.ee

Andres Kärk
andres@geospatial.ee

Priit Willbach
priit.willbach@tallinnlv.ee

Järgmine ajajoone postitus
EKA kutsub konverentsile: RUUM JA DIGIREAALSUS

Loe lähemalt

Otsing

Kui tead juba, mida täpsemalt otsid, olgu selleks E-ehituse visioon, mõni juhtumiuuring või juhendmaterjal mingi konkreetse ehitise elukaare etapi kohta, siis võid allolevat otsingut kasutada, et jõuda kiiresti otsitava sisuni.