EHRi andmehõive (REGREL II)

Tähtaeg: Juuli 2021

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Euroopa Struktuurifondidest rahastatav Ehitisregistri (EHR) andmehõive projekt koosneb kahest IT-arenduse alamprojektist, millest üks tegeleb EHRist puuduvate või vigaste ehitusaastate parandamisega ja teine kommunaalsüsteemide andmestiku täiendamisega vee-, kanalisatsiooni- ja kaugküttesüsteemide lõikes.

Ehitusaastate tuvastamiseks kasutatakse ajalooliseid kaarte ja ortofotosid. Andmeid analüüsib Ruumab OÜ.

Ehitiste vee-, kanalisatsiooni- ja kaugküttesüsteemide andmestiku täiendamiseks kasutatakse vastavate teenusepakkujate andmebaase. Teenusepakkujatega suhtleb Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Andmeparandustöid valmistavad ette, andmeid analüüsivad ja kannavad EHRi osaühingud Idakoidlik ning Informata.

Ühtlasi luuakse IT-arendusprojekti raames töövahend andmevigade kõrvaldamiseks, mille saavad oma töölauale nii EHRi tavakasutajad, kohalikud omavalitsused kui ka registripidaja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Projekti eesmärk on muuhulgas valmistada EHRi ette Eesti esimeseks registrite põhiseks rahva ja eluruumide loenduseks (REGREL), mis toimub 31. detsembri 2021 seisuga. Andmehõive tulemused kantakse EHRi valminud osade kaupa 2020. ja 2021. aasta jooksul.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Taavi Jakobson
+372 625 6394 | +372 502 8235
Taavi.jakobson@mkm.ee

Järgmine ajajoone postitus
Tallinna Linnaplaneerimise amet otsib linnale digitaalehituse valdkonna juhti

Loe lähemalt

Otsing

Kui tead juba, mida täpsemalt otsid, olgu selleks E-ehituse visioon, mõni juhtumiuuring või juhendmaterjal mingi konkreetse ehitise elukaare etapi kohta, siis võid allolevat otsingut kasutada, et jõuda kiiresti otsitava sisuni.