Tulemas on seminar “Madalsüsinikehitus”

Digitaalehituse klaster

Digitaalehituse klaster, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Kunstiakadeemia, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja ET Infokeskus korraldavad 12. novembril “Madalsüsinikehitus” seminari. Seminaril käsitletakse, kuidas süsiniku jalajälge ehituses arvutada ning millised on ehitussektori väljakutsed selle vähendmiseks.

Digitaalehituse klastri juhatuse esimees Madis Avi: “Eestlastel on väga suur süsiniku jalajälg. Oleme maailmas esimese kümne suurima süsiniku jalajäljega riigi seas. Selleks, et Eesti olukorda maailmakaardil parandada peaks iga majandusharu mõtlema, kuidas oleks võimalik süsihappegaasi emissiooni vähendada.”

Eesti ehitussektori süsihappegaasi emissioon on umbes 40 protsenti. See number on saadud hinnates hoonete küttekulu ja energiakasutust, aga selle numbri sees ei arvestata hoonete ehitamiseks vajaminevate materjalide tootmise, transpordi ja jäätmete taaskasutamise süsihappegaasi heidet. Nende arvutuste tegemiseks puuduvad meil hetkel veel piisavad andmed ja metoodika. Ent kindlasti on Eestis materjalide kasutusest tingitud jalajälg veel kordades väiksem kui hoonete energiatarbimisega seotud jalajälg. See vahekord muutub vastavalt sellele, mida energiatõhusamaks muutub hoonefond.

Näide: 6-korruselise kortermaja süsiniku jalajälg 50 aasta jooksul:

63% co2 emissioonist tekitab energiatarbimine;
37% co2 emissioonist on seotud hoone ehitamise, remondi ja lammutamisega (26% ehitusmaterjalide tootmine, 4% ehitusprotsess, 6% remont, 1% lammutamine).

Allikas: Ruuska & Häkkinen: “Erinevate tegurite olulisus hoonete kasvuhoonegaaside heitkogustes.” Rahvusvaheline jätkusuutliku tehnika ajakiri, 2014.

Madis Avi: “Kui rääkida süsihappegaasi heitme vähendamisest ehitusvaldkonnas, siis teha on veel palju. Euroopa Komisjoni püstitatud eesmärkide kohaselt peavad süsinikdioksiidi heite vähendamiseks 2050. aastaks olema kõik hooned saavutanud n-ö liginullenergia taseme.

Selle eesmärgi saavutamiseks peame me Eestis väga palju tööd tegema. Eelkõige peame probleemi teadvustama ning valdkonna inimesi koolitama. See on ka põhjus, miks korraldame koos erinevate koostööpartneritega 12. novembril “Madalsüsiniehitus” seminari.”

Koolitusel keskendutatakse järgmistele teemadele:

  • MKMi visioon ja tegevussuunad Eestis; 
  • kliimaeesmärgid ja ehitusvaldkond; 
  • edukad projektid madalsüsinikehituse kontekstis; 
  • ristkihtpuidu kasutusvõimalused uue ruumikvaliteedi loomisel; 
  • ehitusmaterjalide süsinikujalajälje praktiline arvutus – LCA metoodika ja tööriistad.

Kogu seminari päevakava ja esinejad on kirjas SIIN.

 

Järgmine ajajoone postitus
Ehitus 2021+ "Kvaliteetne ruum"

Loe lähemalt

Otsing

Kui tead juba, mida täpsemalt otsid, olgu selleks E-ehituse visioon, mõni juhtumiuuring või juhendmaterjal mingi konkreetse ehitise elukaare etapi kohta, siis võid allolevat otsingut kasutada, et jõuda kiiresti otsitava sisuni.