Planeeringute andmekogu avalikustamine

Deadline: Nov 2022

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium

Rahandusministeerium sai valmis üleriigilise ühtse planeeringute andmekogu (PLANK), mis koondab kokku kõik kehtestatud planeeringud. Andmekogu lihtsustab ja kiirendab planeeringute andmetele ligipääsu, millest on huvitatud erinevad ametiasutused, ettevõtjad ja elanikud. Keskne andmekogu tagab andmete õigsuse ning võimaldab erinevatel huvipooltel olla kindlad, et kättesaadav planeering on kõige kaasaegsem ja selle põhjal saab hakata näiteks koostama ehitusprojekti. 1.novembrist 2022 on kohustuslik kõik kehtestatavad planeeringud esitada juba uude keskkonda. Teate detailplaneeringu kehtestamise kohta tuleb saata planeeringu koostamise korraldaja valdkonna eest vastutavale ministrile ja maakatastri pidajale 14 päeva jooksul planeeringu kehtestamise päevast arvates.

Andmekogu teeb suure hüppe edasi planeeringute andmete digitaliseerimise valdkonnas. Andmete paremaks töötlemiseks, kättesaadavamaks tegemiseks ja kasutamiseks teistes infosüsteemides tuleb esitatavad andmed vormindada masinloetavamal kujul. Sellega kaasnevad standardiseeritud vormistusnõuded, mis tagavad efektiivsema, tulemuslikuma andmete pärimise ja kasutamise ning kokkuvõttes pikendab see planeeringuandmete elukaart.

Kermo Mägi
Planeeringute andmekogu tootejuht
kermo.magi@agri.ee

Next timeline post
Tark Tellija 2022 konkurss

Read more

Search