Ehitussektori tootlikuse uuring

Tähtaeg: 31. detsember 2018

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Uuringu “Ehitussektori tootlikkuse, lisandväärtuse ja majandusmõju analüüs” eesmärgiks oli selgitada välja Eesti ehitussektori lisandväärtuse ja tootlikkuse kasvu piiravad kesksed takistused ning leida võimalikke lahendusi ehitussektori lisandväärtuse ja tootlikkuse kasvuvõimaluste parandamiseks. Lisaks eeltoodule oli oluline selgitada ehitussektori rolli ja mõju kogumajandusele. Uuringu tulemusena koostati ettepanekud võimalike ehitussektori arengumõõdikute ning tootlikkuse ja lisandväärtuse kasvu toetavate meetmete kohta. Uuringu tulemused on sisendiks Eesti ehitusesektori pikema vaate arengudokumendi koostamisele.

Ehitussektori tootlikkuse analüüs käsitles ehitussektorit terviklikult ning integreeritult, võttes vaatluse alla nii ehituse kavandamise (sh arhitektuur, projekteerimine, geodeesia, ehitusmaterjalide tootmine), ehitamise ja remondi, ehituse kasutamise (haldus, varajuhtimine, turundus) etapid kui ka kogu ehitussektori väärtusahelat toetavad majandustegevused (nt innovatsiooni arendus, tarkvaralahendused, süsteemi, tegevuste ja protsesside juhtimine ning korraldamine). Samuti vaadeldi ehitussektorit laiemalt, hõlmates lisaks hoonete ehitusele ka infrastruktuuri rajamisega seotud tegevusvaldkonnad (nt teedeehitus). Uuringus käsitleti ehitussektori lisandväärtust ettevõtete ärikasumi, tööjõukulude ning kulumi summana. Tootlikkust mõisteti lisandväärtusena töötaja kohta.

Ivo Jaanisoo
Ehitus- ja elamuosakonna juhataja
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
+372 56 493 393
ivo.jaanisoo@mkm.ee

Järgmine ajajoone postitus
BIM töögrupp

Loe lähemalt

Otsing

Kui tead juba, mida täpsemalt otsid, olgu selleks E-ehituse visioon, mõni juhtumiuuring või juhendmaterjal mingi konkreetse ehitise elukaare etapi kohta, siis võid allolevat otsingut kasutada, et jõuda kiiresti otsitava sisuni.