Tallinn ehitisinfo (TAL-BIM) mudelis

Tallinna Linnavalitsus

Viljar Meister, Tallinna haldusdirektor

TAL-BIM teemal otsime vastuseid kolmele küsimusele: Miks? Mida? Kuidas?

Tallinn investeerib ehitistesse ja infrastruktuuri ca 140-160 miljonit eurot aastas. Miks me seda teeme?

  • ehitusefektiivsuse kasv on madal, ca 1% aastas;
  • tähtajad ületatakse, ehitiste maksumused ei ole kontrolli all;
  • lubade (ehitus, kasutus, lammutus) menetlus on aega nõudev;
  • ehituses digitaallahenduste kasutamine on äärmiselt madal.

Mida me teeme, et olukorda parandada?
Oluliseks eesmärgiks ehituses on BIM (Building Information Model/Modeling/Management) mudeli kasutuselevõtt ehitise eluea jooksul. Kuna kõike korraga pole võimalik kasutusele võtta, siis lõppeesmärgini soovime jõuda etapiviisiliselt aastaks 2022. Eesmärgi saavutamisel tugineme paljuski teiste maade, sh põhjamaade praktikale.

Digilahendustega tellija jaoks ajakulu väheneb ning maksumus projekteerimises ja ehituses kahaneb ca 13%-21% ning halduses/hoolduses 10%-17%. Andmed pärinevad The Boston Consulting Group 2016. aasta analüüsist.

Mudeli kasutuselevõtt võimaldab lubade (ehitus, kasutus, lammutus) digitaalset menetlust – masinkontrolli.

  • Lüheneb lubade menetlusele kuluv aeg.
  • 3D linnamudel – targemad otsused.
  • BIM võimaldab kasutusele võtta uusi hankemudeleid (IPT/Allianss).

Kuidas küsimust illustreerib kõige paremini järgmine skeem:

TAL-BIM

Järgmine ajajoone postitus
Ehituse ühtne klassifitseerimissüsteem (CCI-EE)

Loe lähemalt

Otsing

Kui tead juba, mida täpsemalt otsid, olgu selleks E-ehituse visioon, mõni juhtumiuuring või juhendmaterjal mingi konkreetse ehitise elukaare etapi kohta, siis võid allolevat otsingut kasutada, et jõuda kiiresti otsitava sisuni.