Ehitisregistri menetluskeskkonna arendusööd

Deadline: Aprill 2022

Kliimaministeerium

Ehitisregistril on keskne roll ehitustegevusega seotud menetluste läbiviimisel. Ehitisregistri menetluskeskkonna teenused on projekteerimistingimuste, ehitusloa, kasutusloa, ehitusteatise, kasutusteatise ja andmete esitamise teatise menetlemine, ehitamise alustamisest ning lammutamisest teavitamine.

Tänasel ehitisregistril on olulisi puuduseid. Ehitisregistri kasutajamugavus ei vasta tänapäeva nõuetele ja raiskab kasutajate aega. Ehitisregistri arhitektuur teeb süsteemi arendatavuse kulukaks ja aeganõudvaks ning lisaarendused muudavad süsteemi ajapikku aeglasemaks. Mitmed teenused, mille puhul oleks mobiilirakendus vajalik, ei ole mobiiltelefoni ekraanilt kasutatavad.

Arendusprojekti eesmärk on oluliselt tõsta ehitisregistri menetluskeskkonna kasutajasõbralikkust, läbipaistvust ja efektiivsust. Projekti tulemusena peab paranema ehitisregistri menetluskeskkonna kasutajamugavus, protsessid on optimeeritud ning läbipaistvamad.  Samas olemasolevate teenuste oluline põhifunktsionaalsus on säilinud, kuid neid on edasi arendatud.

Ehitisregistri menetluskeskkonna arendustööd teeb keerukas see, et tegemist on „brownfield“ arendusega – nii vana kui uus süsteem peavad samaaegselt toimima nii, et kasutaja jaoks ei teki ülemineku faasis olulist täiendavat keerukust. Üleminek vanast uude süsteemi toimub sammhaaval.

Kõige esimese teenusena planeeritakse realiseeritakse andmete esitamise teatis. Andmete esitamise teatise puhul peab olema võimaldama kasutajatel parandada ehitise andmeid ja kohalikul omavalitusel on võimalik viia läbi elektrooniline menetlus. Andmete esitamise teatis toetab ehitisregistri andmekvaliteedi parandamist ja teisi andmekvaliteedi parandamise projekte (kriitiliselt vajalikud näiteks REGRELi läbi viimiseks)

Järgmiste sammudena viiakse üle teised ehitisregistri olulisemad ehitustegevustega seotud teenused. Teenused viiakse üle vastavalt nende mõjule, suurema mõjuga teenused varem.

Töö teostajaks on Tieto Estonia Aktsiaselts, Informata OÜ, Osaühing IDAKOIDLIK. Projekti rahastatakse Euroopa Liidu struktuurivahenditest ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eelarvest.

Taavi Jakobson
Kliimaministeerium
Ehitisregistri (EHR) tooteomanik ja e-ehituse projektijuht
+372 625 6394 | +372 502 8235
taavi.jakobson@kliimaministeerium.ee

Next timeline post
e-ehituse arendajaportaal

Read more

Search