EHRi Statistikaportaali piloot

Deadline: Detsember 2018

Kliimaministeerium

statistika.ehr.ee annab koondülevaate ehitiste seisukorrast, menetluste hulgast ja läbiviimise kiirusest ning ehitustegevuse aktiivsusest omavalitsuste lõikes. Need aruanded on kõigile kättesaadavad ja kasutatavad.

Detsembris panime üles 7 esimest aruannet, meil on plaanis neid vastavalt kasutajate tagasisidele lisada ja täiendada.

Hetkel saab vaadata järgnevaid aruandeid:

  • Lubade ja teatiste menetluste kestus päevades menetluse lõpukvartali/-kuu järgi. Korraga kuvatakse ühe omavalitsuse andmed. Võimaldab näiteks hinnata, kuidas on ehitusloa andmise kiirus mingis omavalitsuses aja jooksul paranenud.
  • Lubade ja teatiste hulk menetluse lõpukvartali/-kuu järgi. Korraga kuvatakse ühe omavalitsuse andmed. Võimaldab hinnata ehitustegevuse aktiivsuse muutumist ajas (näiteks kui palju on väljastatud eluhoonete ehituslube või kasutuslube) ühe omavalitsuse lõikes.
  • Lubade ja teatiste menetluste kestuse võrdlus filtriga valitud omavalitsustes. Võimaldab võrrelda omavalitsusi menetluste läbi viimise kiiruse järgi.
  • Lubade ja teatiste menetluste kestuse jaotus taotleja, kooskõlastaja (Päästeamet, Muinsuskaitseamet, …) ja menetleja vahel filtriga valitud omavalitsustes. Võimaldab võrrelda omavalitsusi vastavalt menetluste ajakulu jaotusele.
  • Erinevate ehitiste hulk, eluruumi või mitteeluruumi pind või suletud netopind ehitusaasta kümnendi järgi. Korraga kuvatakse ühe omavalitsuse andmed. Võimaldab näiteks vaadata missugune on mingi omavalitsuse elamispindade vanuseline jaotus ja kui paljudele neist on väljastatud ehitus- ja kasutusload.
  • Tulevase registripõhise rahva- ja eluruumide loenduse EHR- i eluruumiga hoonete ja eluruumide näitajate puudused (kas vastav näitaja on täitmata või on puuduvaks märgitud) filtriga valitud omavalitsuste kaupa.
  • Välja antud energiamärgiste jaotus hoone ehitusaasta järgi. Korraga kuvatakse ühe omavalitsuse andmed.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Ehitisregistri (EHR) tooteomanik ja e-ehituse projektijuht
Taavi Jakobson
+372 625 6394 | +372 502 8235
Taavi.jakobson@mkm.ee

Attached documents

Next timeline post
InfraBIM töögrupp

Read more

Search