Ehituse pikk vaade

Tähtaeg: 1. juuli 2020

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Ehituse pika vaate eesmärk on määratleda kokkuleppelised tingimused Eesti ehitatud keskkonna ja ehitussektoriga seotud ettevõtete rahvusvahelise konkurentsivõime kasvuks. Selleks võetakse fookussesse elukeskkonna kvaliteet, ehitussektori arengu stabiilsus ja kõigi seotud ettevõtete tootlikkuse järjepidev tõus. Kui olemasolevates arengukavades, visioonidokumentides ja teistes strateegilistes dokumentides käsitletakse eelkõige ehitatud keskkonnaga seotud lõpptulemuse eesmärke (mida tehakse), siis ehituse pika vaate eesmärk on saavutada kokkulepe protsesside kvaliteedi ja tõhususe küsimuses (kuidas tehakse).

Töö koostamise üks eesmärk on tuua erinevate valitsusasutuste, kohaliku omavalitsuse üksuste (edaspidi KOV-de), erialaliitude, ettevõtete ühenduste ja teiste asjakohaste huvigruppide esindajad ühtsete tulevikuvisioonide teemal diskuteerima ja põhimõttelisi kokkuleppeid saavutama. Ehituse pika vaate protsessi kasutatakse laiema ühiskondliku teadlikkuse tõstmiseks. Avalik sektor ei saa käsutada eraettevõtteid, küll aga neid veenda ja nendega koostöös ühiste eesmärkide poole püüelda.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Ehitus- ja elamuosakonna juhataja
Ivo Jaanisoo
+372 56 493 393
ivo.jaanisoo@mkm.ee

Järgmine ajajoone postitus
Tee elukaare tarkvara TEET - I etapp

Loe lähemalt

Otsing

Kui tead juba, mida täpsemalt otsid, olgu selleks E-ehituse visioon, mõni juhtumiuuring või juhendmaterjal mingi konkreetse ehitise elukaare etapi kohta, siis võid allolevat otsingut kasutada, et jõuda kiiresti otsitava sisuni.