E-ehituse 3D kaksiku arendus

Tähtaeg: Märts 2021

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Uuendus 30.03.2021: 3D kaksik on avalikult kastuatav EHR-i kodulehel. Täiendusettepanekud palun saata ehr@mkm.ee. Dokumentide hulka on lisatud ka 3D kaksiku arenduse dokumentatsioon (kasutajaliidese komponent ja üldine arhitektuur).

 

 

Ehitatud keskkonna ning ehitise elukaarega seotud andmed ja teenused on praegu kättesaadavad killustatult, erinevate infosüsteemide ja teenusepakkujate kaudu. Ehitustegevuse planeerimisel ning teostamisel kulub liigselt ajaressursi erinevatest allikatest päritava info koondamisele, selle kooskõlalisuse kontrollimisele ning teenuste seostatud kasutamisele. Sisendinfo killustatuse tõttu tehakse eriti planeerimise ja projekteerimise etappides vigu, mille hilisem parandamine on kordades kulukam.

E-ehituse platvormi ja 3D kaksiku laiem eesmärk on lihtsustada ehitise elukaarega seotud tegevusteks vajalike andmete
kättesaadavust, parendada andmete kvaliteeti ning suunata ehitussektori osapooled kasutama uuenduslike lahendusi, nt
ehitusinfo digitaalset modelleerimist (BIM), mis on ehitussektori tootlikkuse kasvu olulisimaks mõjuriks.

E-ehituse platvorm on mikroteenustest koosnev tarkvaralahendus, mis laiendab olemasolevaid EHR-i funktsionaalsusi ning võimaldab ehitise elukaare toimingutes kasutada erinevate infosüsteemide e-teenuseid ning andmeid ühes terviklikus digitaalses keskkonnas. Lisaks liidestustele olemasolevate riiklike andmekogude ja e-teenustega peab platvorm hõlmama ka tulevikus loodavate ning erasektori andmeallikate ja e-teenuste liidestusvõimalust.

3D kaksik on ehitatud keskkonna 3D mudeli visualiseerimisrakendus, mis võimaldab kasutajal vaadata ehitisi ja ehitiste andmeid ümbritseva keskkonnaga seostatult, ka ajalises mõõtmes ehk erinevatel aegadel fikseeritud ja salvestatud seisu (ajalugu). 3D kaksik on kõige olulisem osa e-ehituse platvormi kasutajaliidesest ning põhiosa selles kuvatavast infost saadakse platvormiga liidestatud andmeallikatest, selle tõttu soovime need koos välja arendada.

Käesoleva arenduse skoobis on vajalikud e-ehituse platvormi baasteenused koos sellega liidestatud 3D kaksikuga. Arendustöö tugineb varasemalt läbiviidud 3D kaksiku uuringule.

Projekti täpsemate nõuetega saab tutvuda Dokumentida alla lisatud lähteülesandest.

Töö teostajaks on AS Datel ning projekti rahastatakse Euroopa Liidu struktuurivahenditest.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Digitaalehituse valdkonna juht
Jaan Saar
+372 529 0777
jaan.saar@mkm.ee

Järgmine ajajoone postitus
Tulemas on WDBE veebiseminar “Kas me tõesti vajame ehituses ühtset suhtluskeelt?”

Loe lähemalt

Otsing

Kui tead juba, mida täpsemalt otsid, olgu selleks E-ehituse visioon, mõni juhtumiuuring või juhendmaterjal mingi konkreetse ehitise elukaare etapi kohta, siis võid allolevat otsingut kasutada, et jõuda kiiresti otsitava sisuni.