BIM-põhine ehitusloa menetlus

Tähtaeg: November 2021

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

For English version click here ->

Projekti eesmärk on luua e-ehituse platvormi kaudu EHR menetluskeskkonnaga liidestatud tarkvaralahendus, mis võimaldaks KOV-del, teistel ehitusloa menetluses osalevatel pädevatel asutustel ja ehitusloa taotlejatel läbi viia BIM-põhiseid kontrolle. Loodav tarkvara võimaldab BIM mudelite IFC formaadis analüüsi tänaste parimate BIM praktikate põhjal, arvesse võttes Eesti ehitusloa menetluses tarvilikke, seadusandlusest tulenevaid ehitustehnilisi (eelistatult automaat-) kontrolle.

Projektdokumentatsiooni tehniline kontroll (vastavus planeeringutele, seadustele/normidele) on üks aeganõudvamaid ja vearohkemaid tegevusi ehituslubade menetlemise käigus. Tehnilisi nõudeid ning kooskõlastajaid on palju (KOV, Päästeamet, Terviseamet, Muinsuskaitseamet jne). EHRis on praegu võimalik projektdokumentatsiooni salvestada ja menetleda ainult digitaalselt mittetöödeldavas (.pdf) formaadis. Kui mõni projekti osa vajab parandamist, tuleb kooskõlastajatel uuendatud versioon jälle täies mahus läbi vaadata. Probleemi ressursse raiskav mõju on arvestatav, sest Eestis menetletakse rohkem kui 12 tuhat ehitusluba ja üle 8600 kasutusloa aastas. Ühekordse läbivaatusega ei ole menetlust väidetavalt läbinud ükski projekt.

Samal ajal on ehitiste projekteerimisel aina olulisemaks ja levinumaks lahenduseks muutunud BIM mudelite kasutamine, seda eriti suurte avalike hoonete ja kinnisvaraarenduste puhul. BIM kasutamine aitab ehitusvaldkonna ettevõtetel oluliselt säästa aega tööprotsesside läbiviimisel ning tõsta projektide kvaliteeti, sest info digitaalne töödeldavus ning seostatus mudelites vähendab oluliselt vigade tekkimise võimalusi. Ehitise infomudelid on Eestis projekteerimisel ja ehitamisel juba laialdaselt kasutusel.

Käesolev arendus loob lahenduse, mis arvestab ehitiste projekteerimise tänapäevaseid IT-tehnilisi arenguid ning lihtsustab loamenetlusprotsessi, tekitades võimaluse esitada BIM-põhiselt valminud projekte ehituslubade taotlemiseks otse, neid eelnevalt digitaalseks paberiks (.pdf) konverteerimata. BIM- põhine loamenetlus võimaldab lühendada ehitusloa menetlemise protsessi läbi ehitusprojektide tehnilise kontrolli automatiseerimise. Efektiivsem ehitusloa menetlemise protsess aitab kaasa ehitussektori tootlikkuse tõstmisele, mis on MKM ehitusvaldkonna arendustegevuste laiem eesmärk.

Vaata ka varasemalt teostatud (2019.a.) BIM-põhise ehitusloa menetluse analüüsi ja prototüüpi.

Töö teostajaks on Future Insight ja Reach-U AS. Projekti rahastatakse Euroopa Liidu struktuurivahenditest.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
BIM-projektijuht
Christopher Raitviir
+372 5858 6446
Chris.raitviir@mkm.ee

Järgmine ajajoone postitus
Ehitus 2022+: E-horisont

Loe lähemalt

Otsing

Kui tead juba, mida täpsemalt otsid, olgu selleks E-ehituse visioon, mõni juhtumiuuring või juhendmaterjal mingi konkreetse ehitise elukaare etapi kohta, siis võid allolevat otsingut kasutada, et jõuda kiiresti otsitava sisuni.