IPT töögrupp

Digitaalehituse klaster

Integreeritud projektiteostuse (IPT) töögrupi eesmärgiks on IPT põhimõtete analüüs, Eesti turule kohaldamine ning mõtteviisi levitamine.

Töögrupi juht on Tiit Hion, klastri partnerettevõttest Hades Geodeesia.

IPT leping tähendab, et lepingupooled loobuvad oma traditsioonilistest rollidest ja õigustest koostöömeetodi kasuks. Tellija peab olema aktiivne, et tagada enda poolt püsitatud eesmärkide realiseerimine. Tellija ise osaleb projektiosalise rollis. Lepinguosalised moodustavad formaalse lepinguorganisatsiooni ja on võrdsed partnerid, kes teevad otsuseid koostöös, otsustavad ühehäälselt ja jagavad ühise riskifondi kaudu finantsriske ja tulemit, mis sisaldab nt motivatsioonitasusid ja kasumi jagamist. Tagada tuleb läbipaistvus rahaasjades läbi avatud raamatupidamisarvestuse. Korraldada tuleb aktiivne riskijuhtimine kogu projekti vältel. Teenuste eest eraldi kasumit ei teenita, vaid töötatakse tegelike kulude alusel. Tasu saadakse eesmärkide saavutamise eest ja motivatsioonitasudena.

Kõik teemast huvitatud ettevõtete ja avaliku sektori esindajad on oodatud töögrupi töös osalema!

 

Tiit Hion, töögrupi juht.
Ettevõtte Hades Geodeesia juhatuse liige.

Järgmine ajajoone postitus
International seminar: Working through CoClass

Loe lähemalt

Otsing

Kui tead juba, mida täpsemalt otsid, olgu selleks E-ehituse visioon, mõni juhtumiuuring või juhendmaterjal mingi konkreetse ehitise elukaare etapi kohta, siis võid allolevat otsingut kasutada, et jõuda kiiresti otsitava sisuni.