Esitlus

Analysis and Prototype of Planning Information Model

Planeeringu infomudeli analüüs ja prototüüp

Tark Tellija 2023 konkurss

Ehitussektori digitaliseerituse uuring

Kvaliteetse elukeskkonna arengukava alusuuring

Planeeringute andmekogu avalikustamine

Planeeringute menetluse infosüsteemi arendustööd

Tark Tellija 2022 konkurss

Ehitus2023+ “Hange – vedur või pidur?”

Search