Annelinna Gümnaasium

Kaunase puiestee 68, Tartu

Tellija

Tartu Linnavalitsuse linnavarade osakond

Projektijuht

Sirkel & Mall OÜ

Arhitekt

Sirkel & Mall OÜ

Peaprojekteerija

Sirkel & Mall OÜ

Ehitaja

Embach Ehitus OÜ

BIM mudel

Vana hoone rekonstrueerimine seab piirid tehnosüsteemide projekteerimisele. Praegused normid ja nõuded koolihoonele on teised, kui need, mis hoone algse ehitusega kaasnesid. Seepärast on just tehnosüsteemide mahutamine kitsastesse oludesse keeruline ja vajab läbiproovimist ning mudeldamist. BIM mudeli kasutamine aitas veenduda, kuidas on võimalik tehnosüsteemid ära paigutada minimaalsete ruumikadudega ja -ristumistega.

Ehituskonstruktsioonid: Sirkel & Mall OÜ
BIM koordinaator Sirkel & Mall OÜ
Küte, ventilatsioon, jahutus: EVKA Projekt OÜ
Vesi ja kanalistasioon, VK välisvõrgud: Sirkel & Mall OÜ
Tugevvoolupaigladised, EL välisvõrgud AXYS OÜ
Nõrkvoolupaigaldised AXYS OÜ
KVJ süsteemide automaatika: AXYS OÜ
Tuleohutus: Rovalis OÜ
Peaprojekteerija: Sirkel & Mall OÜ

Otsing

Kui tead juba, mida täpsemalt otsid, olgu selleks E-ehituse visioon, mõni juhtumiuuring või juhendmaterjal mingi konkreetse ehitise elukaare etapi kohta, siis võid allolevat otsingut kasutada, et jõuda kiiresti otsitava sisuni.