Annelinna Gümnaasium

Kaunase puiestee 68, Tartu

Customer

Tartu Linnavalitsuse linnavarade osakond

Project manager

Sirkel & Mall OÜ

Architect

Sirkel & Mall OÜ

Primary designer

Sirkel & Mall OÜ

Builder

Embach Ehitus OÜ

BIM model

Vana hoone rekonstrueerimine seab piirid tehnosüsteemide projekteerimisele. Praegused normid ja nõuded koolihoonele on teised, kui need, mis hoone algse ehitusega kaasnesid. Seepärast on just tehnosüsteemide mahutamine kitsastesse oludesse keeruline ja vajab läbiproovimist ning mudeldamist. BIM mudeli kasutamine aitas veenduda, kuidas on võimalik tehnosüsteemid ära paigutada minimaalsete ruumikadudega ja -ristumistega.

Ehituskonstruktsioonid: Sirkel & Mall OÜ
BIM koordinaator Sirkel & Mall OÜ
Küte, ventilatsioon, jahutus: EVKA Projekt OÜ
Vesi ja kanalistasioon, VK välisvõrgud: Sirkel & Mall OÜ
Tugevvoolupaigladised, EL välisvõrgud AXYS OÜ
Nõrkvoolupaigaldised AXYS OÜ
KVJ süsteemide automaatika: AXYS OÜ
Tuleohutus: Rovalis OÜ
Peaprojekteerija: Sirkel & Mall OÜ

Search