Teede Elukaare Infosüsteem (TEET)

Tähtaeg: 2022

Maanteeamet

Maanteeamet soovib arendada tarkvara lahenduse, mis võimaldab andmete kogumist, haldamist ja juurdepääsu läbi kogu tee elukaare. Hetkel on juba arendatud ja kasutusel mõned tarkvarad, kus toimub teede seisundi andmete analüüs ja teehoiu kava koostamise etappide andmete haldamine  ning osa andmetest on koondatud Teeregistrisse.  Kuid hetkel ei toimu andmete kogumist projekteerimise etapis, andmed ei jõua eelmistest etappidest ehitusse ja sealt edasi teehooldesse.

Maanteeamet soovib TEET lahenduses andmete kogumist alates projekteerimisest ja uuringutest ehitise infomudelisse (nn BIM), selle kasutamist ehituses ja andmete jõudmist teehoolde etappi, kus neid hoolde käigus kasutatakse ja vajadusel korrigeeritakse. Infrastruktuuri objektide andmete taaskasutamise võimaldamiseks peavad need vastama avatud vormingu standardile, milleks on kas IFC (Industry Foundation Classes) või LandXML vormingus (kuni Road IFC vormingu valmimiseni).

Projekti etapid:

I – Projekteerimine (10.07.2020)

Projekteerimine, hõlmab teetööde kavandamise ja projekteerimise tegevuste andmete sh ehitise infomudeli kujul projekti ja dokumentide kogumist, projekti üleandmise- vastuvõtmisega seotud arutelude andmeid, mis projekteerijatega ühises jagatud GIS-i keskkonnas.

II – Ehitamine (01.04.2021)

Ehitamine, hõlmab tee ehituse ja remondi tööde teostamise käigus andmete sh ehitise infomudeli kujul teostusmudeli ja dokumentide kogumist läbi erinevate tegevuste nagi kooskõlastused, koosolekud, tööde üleandmise-vastuvõtmine ehitajaga jagatud töökeskkonnas. ​

III – Teehoole ja varahaldus (31.12.2021)

Teehoole ja varahaldus, hõlmab tee varade andmete, mis kogutud I ja II etapi käigus haldamist, andmete põhjal prognoosimudelite koostamist. Andmete haldamine toimub hooldepartneriga jagatud töökeskkonnas.

Leeni Langebraun
Strateegilise planeerimise teenistuse teeandmete digitaalkogu arendusjuht
Maanteeamet
Leeni.Langebraun@mnt.ee

Otsing

Kui tead juba, mida täpsemalt otsid, olgu selleks E-ehituse visioon, mõni juhtumiuuring või juhendmaterjal mingi konkreetse ehitise elukaare etapi kohta, siis võid allolevat otsingut kasutada, et jõuda kiiresti otsitava sisuni.