Ehituse ühtne klassifitseerimissüsteem (ÜKS)

Tähtaeg: oktoober 2020

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Tellitava töö eesmärgiks on luua ehituse ühtne klassifitseerimissüsteem, mis arvestab kaasaegsete suundumustega BIM tehnoloogia ja digitaalehituse vallas ning loob ühtse ja arusaadava keele ehitusinfo juhtimiseks. Ühtne klassifitseerimissüsteem peab hõlmama kogu ehitise elukaart, alates lähteülesandest ja lõpetades keskkonnateadliku lammutamisega. Ühtne klassifitseerimissüsteem peab olema kasutatav nii hoonete kui ka infrastruktuuri rajatiste puhul.

Ühtne klassifitseerimissüsteem peab võimaldama ühise ja arusaadava digitaalse inforuumi teket kõikidele ehitise elukaares osalejatele. Süsteem peab tagama selge, läbipaistva ja ratsionaalse struktuuri, mille loomise tulemusel on võimalik rakendada BIM tehnoloogiat ja sellel põhinevat töökorraldust, lihtsustada infovahetust, infotöötlemist ja tegevuste organiseerimist ehk ehitusalast kommunikatsiooni.

Hanke objektiks oleva arendusprojekti elluviimine algab tegevustega kolmes põhisuunas (vt paralleelselt ka lisatud joonist):

  • ISO 12006-2:2015 põhise klassifitseerimissüsteemi loomine
  • avalikkuse informeerimine ja kaasamine, sh koostöö rahvusvahelise kogukonnaga
  • loodava klassifitseerimissüsteemi testimiseks sobiliku pilootprojekti otsimine ja läbiviidav monitooring

28. mail toimus Tallinnas rahvusvaheline klassifitseerimise teemaline seminar, mille kohta saab täiendavat infot eraldi ajajoone postitusest: International seminar: Working through CoClass

Töögrupi projektijuht: Roode Liias
Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond
Ehituse ja arhitektuuri instituut
Professor
+372 501 6201
roode.liias@taltech.ee

Tellija projektijuht: Jaan Saar
Digitaalehituse valdkonna juht
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Ehituse ja Elamumajanduse osakond
+372 529 0777
jaan.saar@mkm.ee

Järgmine ajajoone postitus
Ehitus 2021+ "Kvaliteetne ruum"

Loe lähemalt

Otsing

Kui tead juba, mida täpsemalt otsid, olgu selleks E-ehituse visioon, mõni juhtumiuuring või juhendmaterjal mingi konkreetse ehitise elukaare etapi kohta, siis võid allolevat otsingut kasutada, et jõuda kiiresti otsitava sisuni.