Eesti 3D kaksiku uuring

Deadline: 29.märts 2019

Kliimaministeerium

Valmis MKM poolt tellitud „Eesti ehitatud keskkonna digitaalse kaksiku 3D visualiseerimise komponendi loomise uuring“.

Kiire ülevaate uuringust saab lugedes kokkuvõtteid eesti või inglise keeles. Detailseks lugemiseks on lisatud ka Lõpparuanne ZIP arhiivina.

3D visualiseerimise komponent on üheks osaks kavandatavast e-ehituse platvormist, mille eesmärgiks on luua terviklik andmemudel Eesti ehitatud keskkonnast ehk digitaalne kaksik.

Valminud uuringu lähteülesandeks oli analüüsida kavandatava 3D visualiseerimise komponendi ärilisi ning tehnilisi aspekte ning teha ettepanekud kõige otstarbekama lahenduse loomiseks.  Uuringu osana loodi kontseptsiooni katseline tõestus ehk Proof of Concept (PoC).  Töö tulemus on sisendiks järgnevatele e-ehituse platvormi arendustele, mille käigus realiseeritakse 3D visualiseerimise komponent.

Uuringu raames kaardistati kasutusjuhud, kus andmete 3D kujul esitamine loob lisaväärtust avalikule sektorile, erasektorile ja/või riigi kodanikele. Analüüsiti eeldusi digitaalse kaksiku 3D komponendi kasutuselevõtuks Eestis ja võimalusi selle seostamiseks riigi teiste infosüsteemidega. Analüüsiti nii ärilisi (kasutusvaldkonnad, rakendusvõimalused), kui ka tehnilisi aspekte (s.h. lähteandmeid, mudeldamistarkvarasid, andmeformaate, andmebaasi haldamise metoodikat, LOD taset jm). Uuring annab ka ülevaate 3D kaksikute rakenduspraktikatest maailmas ning turul olemasolevatest tehnoloogiatest ning hindab nende sobivust ja rakendatavust Eesti kontekstis.

Proovi ise 3D kaksiku prototüüpi siin: http://3dkaksik.eehitus.ee 

Uuring viidi läbi IKT arenguprogrammi 2018-2020 raames ning selle teostasid  AS Reach-U ning Civitta Eesti AS.

3D kaksik meedias:

27.05.19 – Geenius.ee – Eestist valmib täielik 3D-mudel koos kõigi hoonete, torude, kaablite ja taimestikuga
27.05.19 – Kuku Raadio Digitund saates
23.05.19 – Ehitusuudised.ee – Tallinn saab 3D kaksiku prototüübi

15. mail toimunud infoürituse ettekandeid saab vaadata lisatud dokumentidest.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Digitaalehituse valdkonna juht
Jaan Saar
+372 529 0777
jaan.saar@mkm.ee

Next timeline post
Materjalitootjate töögrupp

Read more

Search