Noblessner

Staapli 3,4,8,12 Tallinn

Customer

Merko Ehitus Eesti AS

Project manager

Ahti Suppi (Merko Ehitus Eesti AS)

Architect

Arhitektuuribüroo Pluss OÜ: I.Suigusaar, I.Allmann, J.Jagomägi, R.Kontus, G.Kurusk, T.Tammesson, H.Vides

Primary designer

Merko Ehitus Eesti AS

Builder

AS Merko Ehitus Eesti

BIM model

Mudelit kasutati:

  • kõikide ehitusmahtude kontrollimiseks;
  • projekteerimisnõupidamistel keeruliste kohtade lahendamiseks;
  • 3D visualisatsioonide tegemiseks;
  • 4D simulatsioonide abil töö järjekorra planeerimiseks (üheagselt toimus 4. eraldiseisva hoone püstitamine ühise maa-aluse parkla peale);
  • RB-elementide tootejooniste ja eriosade koordineerimiseks;

 

Uudseks võib antud objekti puhul pidada tugev- ja nõrkvoolu osa torutamise mudelit mida konstruktor kasutas tootejooniste tegemisel. Äärmiselt kasulikuks osutus ka üldalade detailne sisekujunduse mudel, mille abil oli võimalik kiiremini ja täpsemalt koordineerida eriosade paiknemist (nt. ripplae paksuse modelleerimisel arvestati nii kipsplaatide kui ka kandurite mõõtmeid). Eelarvestamine ja akteerimine põhines mudelist võetud mahtudel. Isegi seinasisese loputuskastiga WC-de kipskonstruktsioonid mudeldati vastavalt sisearhitekti joonistele, et oleks võimalik täpseid mahte võtta. Torude ja kaabliredelite modelleerimine võimaldas optimeerida šahtide mõõtmeid suurendades seeläbi kasulikku pinda. Peale objekti valmimist uuendasid eriosade projekteerijad teostusjooniste põhjal vajadusel oma mudeleid, et lõplik seis kajastuks ka koondmudelis, mida hoone haldaja saab edaspidise ekspluatatsiooni käigus kasutada.

Ehituskonstruktsioonid
Inseneribüroo Pluss OÜ: A.Läänesaar, Ü.Vihul, P.Transtok, K.Kivisild, T.Friedenthal

BIM koordinaaator:
Ülari Mõttus (Arhitektuuribüroo Pluss OÜ / IC Project Management)

Küte, ventilatsioon, jahutus:
Projektbüroo Teinos OÜ

Vesi ja kanalisatsioon, VK välisvõrgud:
Projektbüroo Teinos OÜ

Automaatne sprinklerisüsteem:
Projektbüroo Teinos OÜ

Tugevvoolupaigaldis, EL välisvõrgud:
Melior Projekt OÜ

Nõrkvoolupaigaldised:
Melior Projekt OÜ

Tuleohutus:
I.Suigusaar (Arhitektuuribüroo Pluss OÜ)

Peaprojekteerija ehitusperioodil:
Merko Ehitus Eesti AS

Next case study:
Sisekaitseakadeemia

Read more

Search