Noblessner

Staapli 3,4,8,12 Tallinn

Tellija

Merko Ehitus Eesti AS

Projektijuht

Ahti Suppi (Merko Ehitus Eesti AS)

Arhitekt

Arhitektuuribüroo Pluss OÜ: I.Suigusaar, I.Allmann, J.Jagomägi, R.Kontus, G.Kurusk, T.Tammesson, H.Vides

Peaprojekteerija

Merko Ehitus Eesti AS

Ehitaja

AS Merko Ehitus Eesti

BIM mudel

Mudelit kasutati:

  • kõikide ehitusmahtude kontrollimiseks;
  • projekteerimisnõupidamistel keeruliste kohtade lahendamiseks;
  • 3D visualisatsioonide tegemiseks;
  • 4D simulatsioonide abil töö järjekorra planeerimiseks (üheagselt toimus 4. eraldiseisva hoone püstitamine ühise maa-aluse parkla peale);
  • RB-elementide tootejooniste ja eriosade koordineerimiseks;

 

Uudseks võib antud objekti puhul pidada tugev- ja nõrkvoolu osa torutamise mudelit mida konstruktor kasutas tootejooniste tegemisel. Äärmiselt kasulikuks osutus ka üldalade detailne sisekujunduse mudel, mille abil oli võimalik kiiremini ja täpsemalt koordineerida eriosade paiknemist (nt. ripplae paksuse modelleerimisel arvestati nii kipsplaatide kui ka kandurite mõõtmeid). Eelarvestamine ja akteerimine põhines mudelist võetud mahtudel. Isegi seinasisese loputuskastiga WC-de kipskonstruktsioonid mudeldati vastavalt sisearhitekti joonistele, et oleks võimalik täpseid mahte võtta. Torude ja kaabliredelite modelleerimine võimaldas optimeerida šahtide mõõtmeid suurendades seeläbi kasulikku pinda. Peale objekti valmimist uuendasid eriosade projekteerijad teostusjooniste põhjal vajadusel oma mudeleid, et lõplik seis kajastuks ka koondmudelis, mida hoone haldaja saab edaspidise ekspluatatsiooni käigus kasutada.

Ehituskonstruktsioonid
Inseneribüroo Pluss OÜ: A.Läänesaar, Ü.Vihul, P.Transtok, K.Kivisild, T.Friedenthal

BIM koordinaaator:
Ülari Mõttus (Arhitektuuribüroo Pluss OÜ / IC Project Management)

Küte, ventilatsioon, jahutus:
Projektbüroo Teinos OÜ

Vesi ja kanalisatsioon, VK välisvõrgud:
Projektbüroo Teinos OÜ

Automaatne sprinklerisüsteem:
Projektbüroo Teinos OÜ

Tugevvoolupaigaldis, EL välisvõrgud:
Melior Projekt OÜ

Nõrkvoolupaigaldised:
Melior Projekt OÜ

Tuleohutus:
I.Suigusaar (Arhitektuuribüroo Pluss OÜ)

Peaprojekteerija ehitusperioodil:
Merko Ehitus Eesti AS

Järgmine juhtumiuuring
Sisekaitseakadeemia

Loe lähemalt

Otsing

Kui tead juba, mida täpsemalt otsid, olgu selleks E-ehituse visioon, mõni juhtumiuuring või juhendmaterjal mingi konkreetse ehitise elukaare etapi kohta, siis võid allolevat otsingut kasutada, et jõuda kiiresti otsitava sisuni.